HED neuvottelupäivät

Vuotuinen HED -seminaari tietotekniikan palvelualalla työskenteville henkilöstöedustajille järjestettiin kongressikeskus Majvikissa 30.-31.3.2017.

Neuvottelupäivät on tarkoitettu tietotekniikan palvelualan henkilöstöedustajille, jotka osallistuvat yrityskohtaisten sopimusten valmisteluun ja tekemiseen työpaikalla. Luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, yt-neuvottelukunnan jäsenet, työsuojeluvaltuutetut, varatyösuojeluvaltuutetut, hallintoedustajat ja EWC-edustajat saavat käyttää neuvottelupäiville osallistumiseen työaikaa. Tämä on sovittu liittojen välisessä koulutussopimuksessa. Keskustele kuitenkin työnantajan kanssa osallistumisestasi.

HED -päivien ohjelman löydät tästä

Matkustusohje