Henkilöstön edustajien perusopinnot ja neuvottelupäivät 2018

Henkilöstön edustajien koulutus

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen liite 4, Koulutussopimus, määrittelee, että koulutustyöryhmä hyväksyy kurssit kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuodelle 2018 hyväksytyt kurssit on kuvattu tässä asiakirjassa. Kursseja voidaan tarpeen vaatiessa hyväksyä myös kesken kalenterivuoden. Kurssien muutoksista ja lisäyksistä tiedotetaan sivuilla www.tietoala.fi/HED ja www.ytn.fi/tipal.
Koulutukseen ilmoittautumisohje löytyy samoilta sivuilta tai tässä asiakirjassa mainitun koulutuksen järjestäjän sivulta.
Kurssikutsut liittojen järjestämille kursseille lähetetään sähköisesti kaikille alan henkilöstöedustajille, jotka ovat ilmoittaneet tietonsa liittojen henkilöstöedustajarekisteriin. Ilmoittautuminen avautuu viimeistään kuukausi ennen kurssin ajankohtaa. TJS Opintokeskuksen ja Työturvallisuuskeskuksen kurssien ilmoittautumiskäytännöt löytyvät niiden kotisivuilta.
Ilmoittaudu ajoissa, osa kursseista täyttyy nopeasti. Viimeinen ilmoittautumispäivä on mainittu kurssiohjelmassa, yleensä se on noin kaksi viikkoa ennen kurssia. Jos johonkin koulutukseen on ilmoittautunut alle 15 henkilöä, järjestäjät varaavat oikeuden kurssin peruuttamiseen. Ilmoittautuneille tarjotaan mahdollisuutta osallistua muuna ajankohtana olevalle vastaavalle kurssille.
Osallistumisesi hyväksytetään omassa liitossasi. Edunvalvontakoulutus on YTN-liittojen ja Tietoalan jäsenille maksutonta, samoin ohjelmaan sisältyvät ruokailut ja majoitus kahden hengen huoneissa. Matkakustannukset korvataan osallistujan oman liiton matkustussäännön mukaisesti.
Poikkeuksen tästä tekee työsuojelukoulutus, jonka maksaa työnantaja. Varmista tämä ennakkoon työnantajaltasi.
Kurssisihteeri lähettää kurssivahvistuksen kurssille hyväksytyille, kun ilmoittautumisaika kurssille päättyy.
Jos et ilmoittautumisestasi huolimatta voikaan osallistua koulutukseen, muista peruuttaa ilmoittautumisesi kurssisihteerille viimeistään kolmen päivän sisällä kurssivahvistuksen saatuasi. Jos kurssilainen jää pois kurssilta ilmoittamatta, häneltä peritään korvauksena 100 euroa käyttämättä jääneestä kurssista.

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT

Luottamusmiesten perusopinnot on suunnattu ensisijaisesti vasta valituille luottamusmiehille. Koulutus soveltuu myös pidempään tehtävässä toimineelle luottamusmiehelle, joka ei ole saanut koulutusta tehtäväänsä tai haluaa päivittää omaa osaamistaan. Perusopinnot koostuvat kolmesta kahden päivän lähiopetusjaksosta.
Kurssit ovat yhteisiä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n koulutusten kanssa, mutta niissä on erillinen tietotekniikan palvelualalle räätälöity webinaariosuus, jossa käydään läpi tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen erityispiirteitä ja työehtosopimuksen soveltamista sekä alan paikallista sopimista. Tietotekniikan palvelualan luottamusmiehille suositellut Luottamumiesavain-kurssit on merkitty punaisella.

LM1: Luottamusmiesavain 1 (2 pv)

Tavoite: Koulutus antaa osallistujalle perusvalmiudet toimia luottamusmiehenä. Koulutus selkeyttää luottamusmiehen tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia sekä auttaa häntä toimimaan työpaikallaan käytännön valvontatehtävissä.
Sisältö:
• Suomen työmarkkinajärjestelmä
• työsuhteen ehtojen määräytymisen tasot
• luottamusmiehen rooli, tehtävät ja tiedonsaanti,
• erimielisyyksien käsittely työpaikalla
• työaikalain merkitys
ti – ke 23. – 24.1.2018 (ilmoittautuminen 14.12.2017 mennessä)
ke – to 7. – 8.2.2018 (ilmoittautuminen 8.1.2018 mennessä)
(ti – ke 13. – 14.3.2018) (ilmoittautuminen 12.2.2018 mennessä)
ke – to 11. – 12.4.2018 (ilmoittautuminen 13.3.2018 mennessä)
ke – to 5. – 6.9.2018 (ilmoittautuminen 6.8.2018 mennessä)

Kurssipaikka: Original Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, Helsinki
Kurssisihteeri: Jaana Sääksberg, (09) 2291 2260, jaana.saaksberg@ytn.fi
Ilmoittautumien: www.ytn.fi/koulutus

LM2: Luottamusmiesavain 2, Yhteistoiminta (2 pv)

Tavoite: Kurssin käytyään luottamusmies ymmärtää yhteistoiminnan laajemman merkityksen, tuntee pääpiirteissään lomauttamisen ja kollektiivi-irtisanomisen perusteet ja yt-lain vaatiman menettelytavan, osaa analysoida yrityksen keskeisiä taloustunnuslukuja ymmärtääkseen yrityksen taloudellisen tilan.
Sisältö: Yhteistoimintalain sisältö ja tarkoitus, yt-menettely, yt-neuvotteluesitys, tiedot yrityksen taloustilanteesta ja niiden analysointi, lomautus ja kollektiivi-irtisanomiset, työttömyysturva.
ke – to 7. – 8.3.2018 (ilmoittautuminen 5.2.2018 mennessä)
ke – to 18. – 19.4.2018 (ilmoittautuminen 16.3.2018 mennessä)
ti – ke 3. – 4.10.2018 (ilmoittautuminen 3.9.2018 mennessä)

Kurssipaikka: Original Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, Helsinki
Kurssisihteeri: Jaana Sääksberg, (09) 2291 2260, jaana.saaksberg@ytn.fi
Ilmoittautuminen: www.ytn.fi/koulutus

LM3: Luottamusmiesavain 3, Työlainsäädäntö ja sopimukset (2 pv)

Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on syventää luottamusmiehen osaamista sekä roolia, tehtäviä ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.
Sisältö: työlainsäädännön keskeinen sisältö, oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa, työsopimuksen ehtojen muuttaminen, henkilöperusteinen irtisanominen.
ke – to 16. – 17.5.2018 (ilmoittautuminen 12.4.2018 mennessä)
ke – to 7. – 8.11.2018 (ilmoittautuminen 5.10.2018 mennessä)

Kurssipaikka: Original Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, Helsinki
Kurssisihteeri: Jaana Sääksberg, (09) 2291 2260, jaana.saaksberg@ytn.fi
Ilmoittautuminen: www.ytn.fi/koulutus

Introduction to the Collective Agreement

Target group: All personnel representatives in IT Service sector (shop stewards, deputy shop stewards, Occupational Safety Delegates etc.)
Contents and objectives: The training includes the main provisions of the Collective Agreement and the local bargaining principles. The training improves personnel representatives’ ability to conclude local agreements and resolve disputes locally.
Spring 2018, the date will be confirmed later.
Kurssisihteeri: TBA

Henkilöstön edustajien neuvottelupäivät

Kohderyhmä: Tietoalan henkilöstön edustajat, jotka osallistuvat yrityskohtaisten sopimusten valmisteluun ja tekemiseen työpaikalla (luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet, yt-neuvottelukunnan jäsenet, työsuojeluvaltuutetut ja varatyösuojeluvaltuutetut) sekä hallintoedustajat ja EWC-edustajat.
Tavoite ja sisältö: Henkilöstön edustajien neuvottelupäivillä käydään läpi ajankohtaisia Tietotekniikan palvelualan työehtosopimukseen liittyviä asioita. Neuvottelupäivät antavat tietoa ja tukea henkilöstön edustajille heidän tehtävissään. Mukana myös Teknologiateollisuuden puheenvuoro.

12. – 13.3.2018 (ilmoittautuminen 12.2.2018 mennessä)
Kurssipaikka: Helsinki Congress Paasitorni

Toimialan yhteinen HED-koulutus

Paikallisen sopimuksen tekeminen. HED-rooli ja paikallinen sopiminen.

23.5.2018 Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Yritystalouskurssi henkilöstön edustajille

Tavoite ja sisältö: Syventää henkilöstön edustajien taloustaitojen osaamista.
• Kassavirran laskeminen ja tunnusluvut
• Kassavirran merkitys strategioiden rahoittamisessa
• Konkurssin ennustaminen, z-luvut
• Lyhyt katsaus suhdanteisiin ja niiden vaihteluun
• Talouspolitiikan mahdollisuudet avoimessa taloudessa

pe 1.11.2018 (ilmoittautuminen 4.10.2018 mennessä)

Kurssipaikka: Original Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, Helsinki
Kurssisihteeri: Jaana Sääksberg, (09) 2291 2260, jaana.saaksberg@ytn.fi
Ilmoittautuminen: www.ytn.fi/koulutus

Kehity neuvottelijana – valmennusta neuvottelutilanteisiin

Koulutus valmentaa käytännön neuvottelutaitoihin työpaikoilla, kuten paikallisten sopimusten tekemiseen tai yhteistoimintaneuvotteluihin. Koulutuksessa annetaan eväitä koko neuvotteluprosessi alkaen itsestä neuvottelijana päätyen neuvotteluiden jälkihoitoon.

ke – to 23. – 24.5.2018 (ilmoittautuminen 19.4.2018 mennessä)
to – pe 18. – 19.10.2018 (ilmoittautuminen 13.9.2018 mennessä)

Kurssipaikka: Original Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, Helsinki
Kurssisihteeri: Jaana Sääksberg, (09) 2291 2260, jaana.saaksberg@ytn.fi
Ilmoittautuminen: www.ytn.fi/koulutus


TJS-OPINTOKESKUKSEN KURSSIT

Reilu Peli 1 – Työvälineitä henkilöstön edustajalle ristiriitatilanteisiin (TJS Opintokeskus)

Koulutus on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille, luottamusmiehille, työsuojeluasiamiehille, yt-edustajille ja työsuojelutoimikuntien jäsenille.
Tavoitteena on, että henkilöstön edustaja saa käytännön työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteiden selvittämiseen. Lisäksi tavoitteena on löytää henkilöstön edustajalle sopiva rooli osallistua työpaikan kehittämistoimiin, joiden avulla ehkäistään epäasiallista käyttäytymistä.
Koulutuksessa harjoitellaan työsuojelun kehittämistä työpaikalla yhdessä koko henkilöstön kanssa. Koulutuksessa tulevat tutuksi myös ulkopuolisten auttajatahojen, kuten työterveyshuollon, ammattijärjestöjen ja työsuojeluorganisaatioiden toimintatavat sekä aiheeseen liittyvä lainsäädäntö.
11.4. ja 23.5.2018 TJS Opintokeskus, Helsinki. Ilmoittautuminen 11.3. mennessä
10.10. ja 21.11.2018 TJS Opintokeskus, Helsinki. Ilmoittautuminen 10.9. mennessä

Yt-menettelypäivä

Koulutus on suunnattu yksityisen sektorin luottamusmiehille ja yt-edustajille. Koulutuksessa opit, mitä asioita yt- niistä organisaation taloudellista tilannetta.
Koulutuksessa käydään läpi yt-menettelylain tarjoamia mahdollisuuksia ja opitaan lukemaan yrityksen tilinpäätöstietoja. Koulutuksen aikana menettelyssä käsitellään ja mitkä ovat menettelyn vaiheet. Lisäksi opit lukemaan talouden tunnuslukuja ja tulkitsemaan osallistujat tutustuvat muiden liittojen samalla alueella toimiviin luottamusmiehiin ja yhdyshenkilöihin sekä vaihtavat kokemuksia toimivista käytännöistä.
5.4.2018 Jyväskylä, Sokos Hotel Alexandra, ilmoittautuminen 8.3. mennessä
17.10.2018 Helsinki, TJS Opintokeskus, ilmoittautuminen 20.9. mennessä

Lisätietoja ja ilmoittautuminen kurssille TJS Opintokeskuksen sivujen kautta www.tjs-opintokeskus.fi/koulutukset/koulutukset-ja-ilmoittautuminen. HUOM. Hyväksytä osallistumisesi omassa liitossasi ennen kuin ilmoittaudut.

Työsuojelukoulutus (YTN)

Työsuojelukoulutuksen osalta kurssikustannuksista vastaa työnantaja.
Varmista ennen ilmoittautumista, että työnantajasi maksaa kurssi- ja matkakustannukset.

Perustietoa työsuojelusta ja työaikasuojelusta

Kurssilla perehdytään yleisesti työsuojelun keskeiseen lainsäädäntöön, käydään läpi työsuojeluorganisaatio, sen jäsenet ja heidän tehtävänsä, opitaan miten yhteistoimintaa ja yhteistyötä työpaikoilla hoidetaan työsuojelun näkökulmasta.
to 22.3.2018 (ilmoittautuminen 1.3.2018 mennessä)

Työaikasuojelulla työkuormituksen ehkäisyyn

Kurssipäivän aikana paneudutaan työaikasuojeluun lainsäädännön näkökulmasta ja perehdytään työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöstön yhteistyön kautta työkuormituksen ehkäisyyn.
ti 29.5.2018 (ilmoittautuminen 9.5.2018 mennessä)

Henkinen työsuojelu

Päivän kurssilla käsitellään psykososiaaliseen työkuormitukseen liittyvää lainsäädäntöä, työsuojeluhenkilöstön roolia, työnantajan ja työntekijän vastuita ja velvollisuuksia. Lisäksi perehdytään työpaikan ristiriitatilanteiden ratkaisuihin ja työyhteisösovitteluun.
to 13.9.2018 (ilmoittautuminen 21.8.2018 mennessä)

Kurssien hinta on a’ 100 €.
Kurssipaikka: Original Sokos Hotel Pasila, Maistraatinportti 3, Helsinki
Kurssisihteeri: Jaana Sääksberg, (09) 2291 2260, jaana.saaksberg@ytn.fi
Ilmoittautuminen: www.ytn.fi/koulutus

TYÖSUOJELUKOULUTUS (TTK)

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu kaikille työsuojelutehtävissä toimiville henkilöstön edustajille: työsuojeluvaltuutetuille, -asiamiehille ja -toimikuntien jäsenille/varajäsenille.

Tavoite: Kurssin tavoitteena on tukea työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä antamalla perustietoa työsuojelusäädöksistä, työsuojelun yhteistoiminnasta ja työturvallisuuteen liittyvistä suosituksista.
Asiantuntija- ja toimistotyön työsuojelun perusteet

Sisältö: Työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta, Mitä työsuojelu on? Turvallisuuden toteuttaminen työpaikalla; Lainsäädäntö, vastuut ja velvollisuudet; Työsuojelun yhteistoiminta ja sopimukset; Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, terveyden ja turvallisuuden osa-alueet; Työkuormituksen hallinta ja työkyvyn edistäminen, Fyysinen kuormitus, Psykososiaalinen kuormitus, Työkykyä ylläpitävä toiminta työpaikalla; Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn edistämisen tukena; Työsuojelun kehittäminen; Työsuojelun toimintaohjelma, toimintajärjestelmät ja -ohjelmat; Turvallisuuden ja terveyden seuranta ja tunnusluvut; Työhön perehdyttäminen ja työnopastus; Työsuojeluhenkilöstön roolin kehittäminen; – Toimialakohtaiset erityiskysymykset.

6.3. – 8.3.2018, Turku
24.4. – 26.4.2018, Oulu
28.8. – 30.8.2018, Tampere
6.11. – 21.11.2018, Jyväskylä

Jatkokurssit:

Yksityisten palvelualojen sekä asiantuntija- ja toimistotyön työsuojelun täydennyskurssi.
Tavoite: Kurssin tavoitteena on syventää ja päivittää peruskoulutuksessa käsiteltyjä asioita.
18.9. – 20.9.2018, Tampere

Lisätietoja ja ilmoittautuminen kurssille Työturvallisuuskeskuksen sivujen kautta. https://ttk.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=197. Ilmoittautuminen päättyy noin kuukausi ennen koulutuksen alkamisajankohtaa. HUOM. Työnantaja vastaa työsuojelukoulutuksen kustannuksista.

Hallintoedustajakoulutus

Henkilöstön hallintoedustuskoulutus – valmennusta henkilöstöedustajille

Kurssilla paneudutaan yritystoiminnalliseen vaikuttamiseen henkilöstön näkökulmasta. Kurssi on tarkoitettu yrityksen päätöksenteko- ja yhteistoimintaelimissä henkilöstöä edustaville luottamushenkilöille ja muille valituille henkilöstöedustajille.

Sisältö: Henkilöstöedustajan rooli ja tehtävät, yritystoiminnallinen vaikuttaminen, osakeyhtiölaki yritystoiminnan säätelijänä, hallintoelinten rooli ja tehtävät, valta ja vastuut, yhteistoimintalaki, konserniyhteistyö, eurooppalaiset yritysneuvostot (EWC) ja Eurooppayhtiö, laki henkilöstön hallintoedustuksesta, henkilöstöedustus ja edunvalvonta, henkilöstöedustajan rooli yrityksen strategisessa ja operatiivisessa toiminnassa, tehtävät, oikeudet ja vastuut henkilöstöedustaja vaikuttajana ja kehittäjänä.

Kurssipaikka: Gustavelund, Tuusula

to 5.4.2018 (ilmoittautuminen 2.3.2018 mennessä)

Kurssivastaava Maria Jauhiainen, maria.jauhiainen@ytn.fi

Seminaarit

Ystävänpäväseminaari

ke 14.2.2018 klo 12 – 16 Paikka ilmoitetaan myöhemmin

Teknologiateollisuuden, Tietoalan toimihenkilöiden ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n yhteisseminaari.

Toimialaseminaari (-risteily)

Ajankohta: Marraskuu-Joulukuu 2018 (pe-su) – ajankohta ilmoitetaan myöhemmin