Usein kysyttyjä kysymyksiä

Olemme koonneet Tietoalan ajankohtaisiin asioihin liittyviä kysyttyjä kysymyksiä sekä vastauksia niihin.

Infoa jäsenmaksuista

Tietoalan jäsenmaksu on 1,2 % bruttopalkasta, poislukien lomarahasta.

Maksu sisältää Tietoalan ja Insinööriliitto IL ry:n sekä IAET-työttömyyskassan jäsenmaksun. Erityisryhmille (opiskelijat, työttömät, eläkeläiset, palkattomalla ajanjaksolla olevat) on erikseen määritelty alennettu jäsenmaksu.

Jos jäsenmaksun maksaa itse, lähettää Insinööriliitto IL ry maksulomakkeen. Maksu maksetaan kerran kuukaudessa käyttäen samaa viitenumeroa koko vuoden ajan. Jos jäsen maksaa poikkeavaa alennettua jäsenmaksua, maksu hoidetaan aina itse. Alennus on anottava Insinööriliitosta.

Jäsenmaksun voi hoitaa helposti myös työnantajaperinnän kautta. Tällöin työnantajalle on toimitettava jäsenmaksun perintävaltakirja ja työnantaja pidättää suoraan jäsenmaksun palkasta. Perintäsopimus on työnantajakohtainen, joten muistathan uusia sopimuksen vaihtaessasi työpaikkaa.

Muistathan, että ammattiyhdistyksen jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

Usein kysyttyä

V: Ongelma on osin tiedossa ja kollektiivinen. Viime vuoden esitäytetystä veroilmoituksesta saattaa puuttua osa ammattiyhdistyksen jäsenmaksuista. Tämä johtuu siitä, että määräaikaan mennessä ei kaikilta työnantajilta ollut tullut tilityksiä tai tilitystä ei oltu kohdistettu oikein. Ammattiyhdistyksen jäsenmaksun vähennys pitäisi ehtiä lopulliseen verotukseen.
Insinööriliitto lähettää jäsenmaksuohjeet/laskun kerran vuodessa. Voit maksaa laskun joko kerralla tai kuukausittain. Kuukausittain maksettaessa jäsenmaksu erääntyy aina jäsenyyskuukautta seuraavan kuukauden 15. pvä. Esimerkiksi 15.2. erääntyi tammikuun jäsenmaksu ja 15.3. erääntyy helmikuun jäsenmaksu jne.

Koska viite pysyy joka kuukausi samana, voit helposti laittaa jäsenmaksun verkkopankkiin toistuvaissuorituksena.

Kyllä voit. Insinööriliittoon kuulutaan jäsenjärjestöjen kautta. Tietotekniikan palvelualalla jäsenjärjestönä on Tietoalan toimihenkillöt ry, jonka jäseneksi voit liittyä koulutustaustasta riippumatta.
Työttömyysturva ei katkea, vaan edelliseen työttömyyskassaan kerrytetyt päivät siirtyvät IAET -kassaan.
Työttömät voivat vaihtaa ammattiliittoa, mutta työttömyyskassan vaihtaminen ei kesken työttömyyskauden ole mahdollista.
Vuorotteluvapaalla olevat voivat vaihtaa ammattiliittoa, mutta työttömyyskassan vaihtaminen ei kesken vuorotteluvapaan ole mahdollista.
Kyllä voit vaihtaa. Jos olet päätoiminen opiskelija ja käyt satunnaisesti töissä, voit liittyä Tietoala ry:hyn opiskelijajäsenenä. Jäsenmaksu opiskeluajalta (max. 5 vuotta) on 30 €. Jos liityt myös kassaan, kassan jäsenmaksu on 78 € / vuosi.
Kyllä voit. Huomaathan, että kaikki Tietoalary:n eläkeläisjäsenet maksavat 10 € / kk jäsenmaksua.
Liiton vaihdos ei vaikuta työehtosopimuksen noudattamiseen. Se, minkä työehtosopimuksen piiriin kuulut, määräytyy työnantajasi toimialan mukaan. Koska olet ollut Tietoalan jäsen jo edellisessä liitossa, olet työssä todennäköisimmin tietotekniikan palvelualan yrityksessä, joten edelleen olet Tietoalan tes:n piirissä.
Tietoalan omat jäsenedut ja Insinööriliiton tarjoamat jäsenedut ovat jäsenille samat koulutustaustasta riippumatta.