Tietotekniikan palvelualan TES-neuvotteluissa aikalisä

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat 4.10. Etelärannassa. Niin sanottujen tekstikysymysten suhteen neuvottelut ovat edenneet hyvässä hengessä. Sen sijaan näkemykset sopimuskauden pituudesta, palkankorotusten tasosta sekä korotusten jakotavasta pöydän eri puolilla ovat hyvinkin erilaiset. Näkemyserojen johdosta meillä ei ole edellytyksiä jatkaa neuvotteluja tiiviiseen tahtiin. Seuraavan kerran yhteisen neuvottelupöydän ääreen käydään 23.10.

Neuvotteluterveisin, Tietoalan toimihenkilöiden TES-neuvottelijat

Jyrki Kopperi
Juha Reinisalo
Mika Thynell
Eeva Salmi