Tietoalan toimihenkilöt ry torjuu jyrkästi Fujitsu Finlandin ilmoittamien yt-neuvotteluiden menettelytavan

Fujitsu Finlandin aikomus irtisanoa jopa 400 työntekijäänsä monen vuoden ajan neuvotteluista eteenpäin ei ole työntekijöiden kannalta kohtuullista eikä noudata YT-lain henkeä. Näemme että yrityksen tarkoituksena on välttää ikävää julkisuutta seuraavina vuosina, koska yrityksessä on lyhyen ajan sisällä ollut jo useammat YT-neuvottelut.

Tällainen toiminta osoittaa todellista välinpitämättömyyttä henkilöstöä kohtaan. Yrityksessä pidetään henkilöstöä vuosikausia löysässä hirressä sen sijaan, että neuvoteltaisi muista keinoista irtisanomisten välttämiseksi.

Koska YT-neuvotteluissa pitäisi käsitellä asioita kulloisenkin tilanteen mukaan, ei voi olla mahdollista, että yksien YT-neuvotteluiden henkilöstövähennysten toteutusjakso jakaantuu useiden tilikausien mittaiseksi. Tilanne työpaikalla saattaa sinä aikana muuttua oleellisesti. Tietoalan toimihenkilöiden mielestä ei tällöin voi mitenkään vedota aikaisempaan, vuosia edeltäneeseen tilanteeseen.

Tietoalan toimihenkilöt ry:n hallitus