Tietotekniikan palvelualan hallinnot ovat hyväksyneet TES-neuvottelutuloksen

Tietoalan toimihenkilöt ry:n hallitus jatkoi 07.11. viime viikolla aloitettua TES-neuvottelutuloksen käsittelyä. Suoritetussa äänestyksessä, Tietoalan toimihenkilöiden hallituksen enemmistö kannatti neuvottelutuloksen hyväksymistä. Toinen alan työntekijöitä edustava sopijaosapuoli YTN, hyväksyi jo eilisessä hallituksen kokouksessaan neuvottelutuloksen. Näin ollen neuvottelutulos on työntekijäosapuolten osalta hyväksytty.

Uusi työehtosopimus on voimassa 31.10.2020 saakka. Palkkaratkaisuista käydään työpaikoilla paikalliset neuvottelut ja ellei paikalliseen palkkaratkaisuun päästä vuoden 2018 osalta 15.12.2017 ja 2019 14.12.2018 mennessä korotetaan palkkoja seuraavasti:

  • viimeistään 1.1.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan 1,1% yleiskorotuksella. Vuodelle 2018 sisältyy myös työpaikkakohtainen erä jonka suuruus on 0,5%.
  • viimeistään 1.1.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkkoja korotetaan 0,9% suuruisella yleiskorotuksella. Vuodelle 2019 sisältyy myös työpaikkakohtainen erä jonka suuruus on 0,7%.
  • vuoden 2020 palkankorotusten osalta TES:n sopijaosapuolet käyvät neuvottelut 31.05.2019 mennessä. Mikäli palkankorotusten suuruudesta ei päästä yksimielisyyteen määräaikaan mennessä niin silloin osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään 31.10.2019.
  • tehtäväryhmäkohtaisia vähimmäispalkkoja korotetaan 1.1.2018 ja 1.1.2019 1,6%:lla
  • Lisäksi työehtosopimus pitää sisällään vähäisiä lähinnä tarkentavia tekstimuutoksia.

    Tietoalan toimihenkilöiden puheenjohtaja Jyrki Kopperi luonnehtii sopimusta olosuhteisiin nähden tyydyttäväksi. ”Palkankorotusten taso ei ollut se mitä lähdimme hakemaan, mutta positiivista on se että alan vähimmäispalkkoihin korotukset tulevat voimaan täysimääräisinä. Tällä tuetaan erityisesti alan pienipalkkaisimpien työntekijöiden ostovoiman säilymistä. Sopimus sisältää osittaisen perälaudan, tavoitteena olleen täysperälaudan sijaan. Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 01.01.2018 alkaen 1,1 % suuruisella yleiskorotuksella. Lisäksi työnantajan on osoitettava 0,5 % yrityskohtaisesta erästä henkilökohtainen korotus kullekin työntekijälle.”