Tietotekniikan palvelualalle uusi työehtosopimus – Tietoala ry

Tietotekniikan palvelualalle uusi työehtosopimus

(English article here)

Tietoala ry, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Teknologiateollisuus hyväksyivät tänään maanantaina viime viikolla syntyneen neuvottelutuloksen. Ratkaisun piirissä on runsaat 70 000 it-alan työntekijää.

Ratkaisu antaa mahdollisuuden sopia palkankorotuksista paikallisesti. Jos paikallista palkkasopimusta ei synny, palkkoja tarkistetaan työehtosopimuksen ns. perälaudan mukaisesti, jolloin viimeistään 1.3.2020 palkkoihin tulee 1,3 prosentin yleiskorotus.

Ellei toisenakaan vuonna synny paikallista sopimusta, korotetaan palkkoja viimeistään helmikuussa 1,2 prosentin yleiskorotuksella, ja lisäksi 1.2.2021 palkkojen korottamiseen käytetään 0,8 prosentin suuruinen yritys- tai työpaikkakohtainen erä.

Perälaudassa sovitut korotukset ovat työmarkkinoilla syntyneen yleisen linjan mukaisesti yhteensä 3,3 prosenttia 25 kuukauden mittaisella sopimuskaudella.

Ilmaisista kiky-tunneista luovuttiin. Niiden tilalle sovittiin työaikajoustoista sopiminen paikallisesti.

Jos paikallinen sopiminen ei onnistu, työnantaja voi perustellun tuotannollisen tarpeen vuoksi osoittaa työntekijälle kalenterivuodessa 16 tuntia lisää työtä. Tunteja ei voi kuitenkaan sijoittaa arkipyhille eikä kyseisten viikkojen lauantaille, ellei niin erikseen paikallisesti sovita. Perustellusta syystä työntekijä voi tapauskohtaisesti kieltäytyä työnantajan osoittamista lisätunneista. Työnantaja voi myös osoittaa työssä suoriutumisen kannalta tarpeellista koulutusta 8 tuntia vapaa-ajalle. Näistä kaikista tunneista maksetaan peruspalkan mukainen korvaus.

Vaikka palkankorotukset ovat alan tilanteeseen nähden maltilliset, olemme tyytyväisiä, koska jäsenistön kannalta tärkein tavoite toteutuu. Kiky-tunnit poistuvat sopimuksista ja ilmaisen työn tekeminen päättyy”, sanoo YTN tietoalan pääneuvottelija Minna Anttonen. ”Toisaalta palkankorotuksista neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti, niin toivottavasti sitä kautta saadaan yleistä linjaa parempia korotuksia.

Työnantajien heikennyslista oli pitkä, mutta saimme sen torjuttua. Heikennyksiä työehtoihin ei tällä neuvottelukierroksella tullut. Sen sijaan saimme kehitettyä muutamia työntekijöille tärkeitä kirjauksia”, myhäilee Tietoala ry:n puheenjohtaja Jyrki Kopperi. Esimerkkinä hän mainitsee tilapäisen poissaolon lapsen sairastumisen vuoksi. Aiemmin poissaolon palkanmaksun edellytyksenä oli, että molemmat huoltajat ovat ansiotyössä. Jatkossa myös puolison tutkintoon johtava opiskelu voi olla poissaolon palkallisuuden peruste. ”Pidän TES-ratkaisua torjuntavoittona.  Ratkaisumme noudattelee yleistä linjaa siitäkin huolimatta, että alallamme ei ollut työtaistelutoimenpiteitä koko neuvottelukierroksen aikana”, summaa Kopperi.

Lisätietoja:
Minna Anttonen, 0500 842 687, minna.anttonen@ytn.fi
Jyrki Kopperi, 040 833 0633, jyrki.kopperi@tietoala.fi

Lue myös nämä

Tiedotteet

IT-ala, järjestäydy!

Lue lisää
Tiedotteet

Tietoala ry:n syyskokous 2022

Lue lisää
Tiedotteet

Tietotekniikan palvelualan valtakunnallisen työehtosopimuksen voimassaolo päättynyt

Lue lisää