Palkallinen hoitovapaa – Tietoala ry

Palkallinen hoitovapaa

Lapsi sairastuu – voinko jäädä palkalliselle hoitovapaalle?

Alle 10-vuotiaan lapsen taikka alle 18-vuotiaan vammaisen lapsen äkillisesti sairastuessa on huoltajalla mahdollisuus maksimissaan neljän päivän palkalliseen poissaoloon työstään. Ihan noin vain ei voi kotiinsa jäädä, sillä palkallisuuden ehdoissa on muutamia rajauksia.

 

Ensinnäkin poissaolon on oltava välttämätön lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi. Toinen seikka on, että molemmat samassa taloudessa asuvat huoltajat ovat ansiotyössä tai toinen on opiskelija, eikä toisella huoltajista ole ansiotyönsä ja työaikansa tai kodin ulkopuolella tapahtuvan tutkintoon johtavan opiskelun vuoksi mahdollisuutta järjestää hoitoa tai itse hoitaa lasta. Yksinhuoltajalle ei tietenkään toista huoltajaa koskevilla rajoituksilla ole merkitystä.

 

Kolmanneksi poissaolosta on annettava selvitys, joka on työehtosopimuksen sairausajan palkan maksamista koskevien määräysten mukainen (lääkärintodistus tai muu työnantajan hyväksymä selvitys). Myös toisen huoltajan esteestä hoitaa lasta on esitettävä selvitys. Vaikka pykälien mukaan palkallisuus voi näyttää hieman hankalalta, niin useimmilla työpaikoilla käytännöt ovat paljon joustavammat.

 

Jos asia tuntuu hankalalta, niin työpaikan luottamusmieheltä voi aina kysyä neuvoa. Hän auttaa kaikkia Tietoalan jäseniä ja kertoo oman työpaikan käytännön tavoista toimia.

 

Katso lisää: tietoala.fi/tyoehtosopimus/ s. 31 ja s. 34

 

Tietoala ry on osa Insinööriliittoa

Lue myös nämä

Artikkelit

Lomaraha – kiitos ammattiliittosi

Lue lisää
Artikkelit

Pitkäperjantai, vapunpäivä, juhannusaatto, jouluaatto, uudenvuoden aatto… nehän ovat tavallisia työpäiviä?

Lue lisää
Artikkelit

Ratsastustapahtuma Solbackan tallilla

Lue lisää