Lomaraha – kiitos ammattiliittosi – Tietoala ry

Lomaraha – kiitos ammattiliittosi

Lomaraha on helposti hahmotettavissa oleva taloudellinen etu. Suurelle osalle palkansaajista lomarahalla on paljon merkitystä, sillä tuohan se lomakuukauden palkkaan 50 % lisää. Monesti kuulee väitteitä, että lomaraha olisi lakiin perustuva etu, mutta näin ei ole, sillä lomarahat ovat puhtaasti ammattiliittojen tuoma etu.

 

Lomaraha perustuu ammattiliiton voimaan vaikuttaa

Lomaraha on jokseenkin kaikilla niillä aloilla, joilla on työehtosopimus (TES). Työehtosopimus perustuu ammattiliiton ja työnantajien välisiin sopimuksiin.

Joillain aloilla ei ole omaa ammattiliittoa, jolloin niillä ei myöskään ole työehtosopimusta eikä lomarahojakaan. Tämä voi merkitä jopa tuhansia euroja pienempää vuosiansiota.

 

Lomaraha – tuntuva lisä loma-ajan palkkaan

Lomaraha maksetaan normaalin lomapalkan lisäksi. Tietoala ry:n neuvottelemassa Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa lomaraha on 50 % vuosilomapalkasta. Lomarahan suuruus määräytyy siis palkan mukaan.

Esimerkiksi 4 000 euroa kuussa ansaitsevalle työntekijälle maksettava lomaraha on yhteensä 4 000 € x 50 % = 2 000 €. Tällöin työntekijälle maksetaan lomapalkkana ja lomarahana yhteensä 6 000 €. Täytyy tietenkin muistaa, että lomaraha on verotettavaa tuloa kuten muutkin palkkatulot.

 

Milloin lomaraha maksetaan

Tietotekniikan palvelualan TES:n mukaan lomaraha maksetaan työntekijälle vuosilomapalkan yhteydessä. Jos loma ajoittuu useammalle palkkajaksolle, lomarahasta maksetaan kunkin palkanmaksupäivän yhteydessä palkkajaksoon kuuluva osa. Jos vuosiloma on jaettu eli lomaa on esimerkiksi kahdessa osassa, lomarahaa maksetaan kutakin loman osaa edeltävän lomapalkan yhteydessä. Näistä lomarahan maksuajankohtaan liittyvistä käytännöistä voidaan työpaikalla paikallisesti sopia myös toisin.

 

Lomaraha on hankittu neuvottelemalla

Tietoala neuvottelee työehdot tietotekniikan palvelualalle. Tällä hetkellä tietotekniikan palvelualan TES on ns. normaalisitova sopimus, joka koskee kaikkia niitä työntekijöitä, jotka työskentelevät sellaisten työnantajien palveluksessa, jotka ovat Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n jäsenyrityksiä tai sellaisissa yrityksissä, jotka ovat erillisellä liityntäsopimuksella sopineet Tietoalan kanssa Tietotekniikan palvelualan TES:n noudattamisesta tai ovat sopineet oman erillisen työehtosopimuksen Tietoalan kanssa.

Tämä tarkoittaa, että vain niillä työpaikoilla on varmuudella lomarahat, jotka ovat solmineet työehtosopimuksen Tietoalan kanssa. Ilman Tietoalan solmimia työehtosopimuksia tietotekniikan palvelualalla ei olisi lomarahoja.

 

Pienellä panoksella suuri hyöty

Lomaraha osoittaa hyvin, mitä konkreettista etua järjestäytymisestä työntekijöille on. Tietenkin työehtosopimuksessa sovitaan paljosta muustakin kuin lomarahoista, mm. palkkojen yleiskorotukset ja minimit, palkallisen sairausajan kesto, palkalliset perhevapaat ja palkalliset arkipyhät, vuoro-, ilta- yötyölisät.

Vuonna 2023 Tietoalan jäsenmaksu on 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 34 € ja enintään 38 € kuukaudessa. Maksu sisältää KOKO-työttömyyskassan jäsenmaksun.

 

Työskenteletkö yrityksessä, joka tuottaa ohjelmistoja, pelejä, tietotekniikan palveluita, tietotekniikan konsultointia, sisällöntuotantoa? Sinun ammattiliittosi on Tietoala. Jos et ole jo jäsen, niin liity nyt (Tietoala ry on osa Insinööriliittoa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lue myös nämä

Artikkelit

Pitkäperjantai, vapunpäivä, juhannusaatto, jouluaatto, uudenvuoden aatto… nehän ovat tavallisia työpäiviä?

Lue lisää
Artikkelit

Ratsastustapahtuma Solbackan tallilla

Lue lisää
Artikkelit

Tietoalan työntekijät tyyväisiä etätyöhön

Lue lisää