Pitkäperjantai, vapunpäivä, juhannusaatto, jouluaatto, uudenvuoden aatto… nehän ovat tavallisia työpäiviä? – Tietoala ry

Pitkäperjantai, vapunpäivä, juhannusaatto, jouluaatto, uudenvuoden aatto… nehän ovat tavallisia työpäiviä?

Kyllä, jos työskentelet erilaisissa pelastustehtävissä, sairaanhoidossa tai kaupan alalla. Tosin aika moni arkipyhä merkitsee korotettua palkkaa, mutta sekin on kiinni toimialan työehtosopimuksesta, ei laista tai mistään säädöksestä.

Uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, pääsiäismaanantai, vapunpäivä, helatorstai, juhannusaatto, jouluaatto, joulupäivä sekä tapaninpäivä eivät ole lakiin tai kirkollisiin tapoihin perustuvia vapaapäiviä, vaan ne ovat työnantajien ja ammattiliittojen välisissä työehtosopimuksissa sovittuja arkipyhiä. Itsenäisyyspäivä on ainoa juhlapäivä, joka on laissa säädetty vapaapäiväksi (388/1937). Työehtosopimus määrittää, onko kyseisellä toimialalla arkipyhiä.

 

Arkipyhien vaikutus käytännössä

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa on sovittu arkipyhistä. TES:n mukaan arkipyhät ja itsenäisyyspäivä lyhentävät kyseisen viikon säännöllistä työaikaa, jos ne sattuvat muulle arkipäivälle kuin lauantaille. Käytännössä ne ovat palkallisia vapaapäiviä. Maksimissaan arkipyhiä voi olla kymmenen vuodessa. Yhtäjaksoisena vapaana se olisi kaksi viikkoa, joten kyse ei ole ihan vähäpätöisestä edusta.

Arkipyhät eivät myöskään kuluta vuosilomaa. Esimerkiksi pitkäperjantaiviikolla kuluu vain neljä vuosilomapäivää (ma-to) ja pääsiäismaanantaiviikolla viisi (ti-la). Voit siis helposti pidentää lomaa, jos saat sovittua talvilomasi sopivasti pääsiäispyhien yhteyteen.

Arkipyhäviikolla myös työehtosopimuksessa määritellyt lisä- ja ylityökorvaukset alkavat kertyä aikaisemmin, koska säännöllinen työaika lyhenee. Esimerkiksi vuonna 2024 jouluviikon säännöllinen työaika on tietoalan työehtosopimuksen mukaan vain 15 tuntia!

 

Järjestäytyminen turvaa arkipyhät

Arkipyhät sisältyvät myös Tietotekniikan palvelualan yrityskohtaisiin työehtosopimuksiin, joten kaikilla niillä työpaikoilla, joilla on TES, on myös palkalliset arkipyhät. Arkipyhät ja monet muut TES:n tuomat edut ja oikeudet ovat uhattuina, koska yhä useammat työnantajat eivät enää kuulu työnantajaliittoon ja heillä ei ole talokohtaista työehtosopimusta tai liityntäsopimusta valtakunnalliseen työehtosopimukseen.

Koska työnantajat saattavat irrottautua työehtosopimuksesta tai eivät koskaan edes liity sopimukseen, on sopimusta puolustettava säilyttääksemme työehtosopimuksen edut ja oikeudet. Työehtosopimus on koko työelämän kivijalka, jota ilman palkansaajat ovat vailla työehtoja, minimipalkkoja, lomarahoja, palkkojen yleiskorotuksia, kahdeksan viikon palkallista sairausaikaa tai palkallisia perhevapaita jne.

 

Työehtojen standardi on työehtosopimus TES

Lue myös nämä

Artikkelit

Lomaraha – kiitos ammattiliittosi

Lue lisää
Artikkelit

Ratsastustapahtuma Solbackan tallilla

Lue lisää
Artikkelit

Tietoalan työntekijät tyyväisiä etätyöhön

Lue lisää