Esityslista kevätkokous 2021 – Tietoala ry

Esityslista kevätkokous 2021

TIETOALA RY:N KEVÄTKOKOUS 2021

Aika Lauantai 29.5.2021 klo 13:00
Paikka Insinöörit ja Ekonomit –talo, Teams-yhteydellä

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Todetaan kokoussäännöt
4. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
  • 4.1 Puheenjohtaja
  • 4.2 Sihteeri
  • 4.3 Kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6 Käsitellään hallituksen toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta vuonna 2020
7 Kuullaan tilikertomus ja tilin- ja toiminnantarkastajien lausunto v. 2020 tileistä sekä talouden hoidosta
8 Päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä muille tilivelvollisille
9 Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä
10 Tietoala ry:n Työtaistelurahaston sääntöjen pykälien 1 ja 7 muuttaminen.
  • Pykälä 1, muutetaan yhdistyksen uusi nimi
  • Pykälä 7, muutetaan muotoon:
    • Työtaistelurahaston sääntöjä voidaan muuttaa tai työtaistelurahasto voidaan purkaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja jos hallitus tekee siitä yksimielisen päätöksen.
11 Kevätkokoukselle tulleet aloitteet
12 Muut asiat
13 Kokouksen päättäminen