Esityslista syyskokous 2021 – Tietoala ry

Esityslista syyskokous 2021

Esityslista syyskokoukseen 2021

 

 • 1. Kokouksen avaus
 • 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  •  2.1         Todetaan läsnäolijat
  •  2.2         Todetaan kokoussäännöt
 • 3. Valitaan kokoukselle
  •  3.1.        Puheenjohtaja
  • 3.2.        Sihteeri
  • 3.3.        Kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  • 3.4.        Kaksi ääntenlaskijaa
  • 3.5.        Vaalivaliokunta
 • 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • 5. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2022
 • 6. Määrätään jäsenmaksu ja kannattajajäsenmaksu vuodelle 2022
 • 7. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
 • 8. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2022
 • 9. Hallituksen valitseminen vuodelle 2022
  • Hallituksessa jatkavat: Hakanen Tero, Hillberg Markus, Kulju Katri,
   Sandström Roger, Saukkonen Markus ja Seppälä Maria
  • Erovuorossa: Koskelin Ari, Mäki Marko, Mörsky Jari, Thynell Mika,
   Untolehto Mika ja Vuolanne Sami
 • 9.1         Päätetään hallituksen jäsenten määrästä vuodeksi 2022
 • 9.2         Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet kaudeksi 2022 – 2023
 • 9.3         Valitaan hallituksen varajäsenet (4 kpl) vuodeksi 2022
 • 10. Valitaan yksi tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ja yksi toiminnantarkastaja sekä näille varahenkilöt
 • 11. Esitykset ja aloitteet
  • Esityksiä ja aloitteita yhdistyksen syyskokoukselle ovat oikeutettuja tekemään yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Jos jäsen haluaa asian käsiteltäväksi syyskokoukseen, tulee hänen jättää kirjallinen esitys tai aloite päätösehdotuksineen yhdistyksen hallitukselle kuusi (6) viikkoa ennen varsinaista kokousta.
 • 12. Muut asiat
 • 13. Kokouksen päättäminen