Esityslista syyskokous 2022 – Tietoala ry

Esityslista syyskokous 2022

Esityslista syyskokoukseen 2022

 • 1. Kokouksen avaus
 • 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • 2.1​ Todetaan läsnäolijat
  • 2.Todetaan kokoussäännöt
 • 3. Valitaan kokoukselle
  • 3.1. Puheenjohtaja
  • 3.2. Sihteeri
  • 3.3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  • 3.4. Kaksi ääntenlaskijaa
  • 3.5. Vaalivaliokunta
 • 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • 5. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2023
 • 6. Määrätään jäsenmaksu ja kannattajajäsenmaksu vuodelle 2023
 • 7. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
 • 8. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2023
 • 9.​ Hallituksen puheenjohtajan valitseminen toimikaudelle 2023 – 2024
 • 10Hallituksen valitseminen vuodelle 2023
  • Hallituksessa jatkavat: Koskelin Ari, Mertaniemi Eero, Mäki Marko, Thynell Mika, Untolehto Mika ja Vuolanne Sami
  • Erovuorossa: Hakanen Tero, Hillberg Markus, Kulju Katri, Sandström Roger, Saukkonen Markus ja Seppälä Maria
 • 10.1​ Päätetään hallituksen jäsenten määrästä vuodeksi 2023
 • 10.2​ Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenetkaudeksi 2023 – 2024
 • 10.3​ Valitaan hallituksen varajäsenet (4 kpl) vuodeksi 2023
 • 11. Valitaan yksi tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ja yksi toiminnantarkastaja sekä näille varahenkilöt
 • 12.​ Esitykset ja aloitteet
  • Esityksiä ja aloitteita yhdistyksen syyskokoukselle ovat oikeutettuja tekemään yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Jos jäsen haluaa asian käsiteltäväksi syyskokoukseen, tulee hänen jättää kirjallinen esitys tai aloite päätösehdotuksineen yhdistyksen hallitukselle kuusi (6) viikkoa ennen varsinaista kokousta.
 • 13. Muut asiat
 • 14. Kokouksen päättäminen