Esityslista syyskokous 2023 – Tietoala ry

Esityslista syyskokous 2023

Esityslista syyskokoukseen 2023

 • 1. Kokouksen avaus
 • 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • 2.1​ Todetaan läsnäolijat
  • 2.Todetaan kokoussäännöt
 • 3. Valitaan kokoukselle
  • 3.1. Puheenjohtaja
  • 3.2. Sihteeri
  • 3.3. Kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  • 3.4. Kaksi ääntenlaskijaa
  • 3.5. Vaalivaliokunta
 • 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • 5. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2024
 • 6. Määrätään jäsenmaksu ja kannattajajäsenmaksu vuodelle 2024
 • 7. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
 • 8. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2024
 • 9Hallituksen valitseminen vuodelle 2024
  • Hallituksessa jatkavat: Anne Arstila, Tero Hakanen, Jani Häyrinen, Katri Kulju, Roger Sandström ja Maria Seppälä
  • Erovuorossa: Ari Koskelin, Eero Mertaniemi, Marko Mäki, Mika Thynell, Mika Untolehto ja Sami Vuolanne
 • 9.1​ Päätetään hallituksen jäsenten määrästä vuodeksi 2024
 • 9.2​ Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet kaudeksi 2024 – 2025
 • 9.3​ Valitaan hallituksen varajäsenet (4 kpl) vuodeksi 2024
 • 10. Valitaan yksi tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ja yksi toiminnantarkastaja sekä näille varahenkilöt
 • 11.​ Esitykset ja aloitteet
  • Esityksiä ja aloitteita yhdistyksen syyskokoukselle ovat oikeutettuja tekemään yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Jos jäsen haluaa asian käsiteltäväksi syyskokoukseen, tulee hänen jättää kirjallinen esitys tai aloite päätösehdotuksineen yhdistyksen hallitukselle kuusi (6) viikkoa ennen varsinaista kokousta.
 • 12. Muut asiat
 • 13. Kokouksen päättäminen