Kevätkokous 2019

Kutsu Tietoala ry sääntömääräiseen kevätkokoukseen
Aika: 18.5.2019 klo 13:00 alkaen
Paikka: Insinöörit-Ekonomit –talo, Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

Ennen kokousta tarjotaan lounas ennakkoon ilmoittautuneille klo 12 – 12.30. HUOM! Lounastarjoilu päättyy klo 12.30. Ilmoittautuminen lounalle on sitova.

Kokous alkaa klo 13 ja päättyy noin klo 15.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, joita ovat:

  • hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2018
  • tilikertomus sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto vuoden 2018 tileistä ja toiminnasta
  • päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen alijäämän kattamisesta
  • vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille

Muu asia voidaan kokouksessa ottaa käsiteltäväksi hallituksen jättäessä sellaisesta esityksen kokoukselle tai kun yhdistyksen varsinainen jäsen tekee sellaisesta esityksen. Kyseinen esitys on toimitettava hallitukselle kirjallisena vähintään kuusi (6) viikkoa ennen varsinaista kokousta.

Tietoala korvaa kohtuulliset matkakulut syyskokoukseen laskua vastaan tilaisuuden jälkeen. Kokouksen matkakuluja koskeva Tietoalan Matkustusohje.

Helsingissä 1.5.2019

Tietoala ry:n hallitus