Sääntömääräinen kevätkokous 2024 – Tietoala ry

Sääntömääräinen kevätkokous 2024

 

TIETOALA  RY:N  KEVÄTKOKOUS 2024

Tietoala ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 8.6.2024
klo 13:00 alkaen Insinöörit ja Ekonomit –talo, ravintola,
Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki.

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, joita ovat:

  •  hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2023
  •  tilikertomus sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto vuoden 2023
    tileistä ja toiminnasta
  •  päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen alijäämän kattamisesta
  •  vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille

 

Muu asia voidaan kokouksessa ottaa käsiteltäväksi hallituksen jättäessä sellaisesta esityksen kokoukselle tai kun yhdistyksen varsinainen jäsen tekee sellaisesta esityksen. Kyseinen esitys on toimitettava hallitukselle kirjallisena vähintään kuusi (6) viikkoa ennen varsinaista kokousta.

 

Kokouksen esityslista

Tietoala korvaa kohtuulliset matkakulut keväkokoukseen matkustusohjeen mukaan.

 

Helsingissä 6.5.2024

Tietoala ry:n hallitus