Sääntömääräinen syyskokous 2023 – Tietoala ry

Sääntömääräinen syyskokous 2023

TIETOALA RY:N SYYSKOKOUS 2023

Tietoala ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 18.11.2023 klo 13:00 alkaen Insinöörit ja Ekonomit –talo, ravintola, Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, joita ovat:

  • määrätään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2024
  • hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2024
  • päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet kaudeksi 2024 – 2025 erovuoroisten tilalle
  • valitaan hallituksen varajäsenet vuodeksi 2024
  • valitaan yksi tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ja yksi toiminnantarkastaja ja näille varahenkilöt

Muu asia voidaan kokouksessa ottaa käsiteltäväksi hallituksen jättäessä sellaisesta esityksen kokoukselle tai kun yhdistyksen varsinainen jäsen tekee sellaisesta esityksen. Kyseinen esitys on toimitettava hallitukselle kirjallisena vähintään kuusi (6) viikkoa ennen varsinaista kokousta.

 

Tietoala korvaa kohtuulliset matkakulut keväkokoukseen matkustusohjeen mukaan.

 

Kokouksen esityslista

 

Helsingissä 26.10.2023

Tietoala ry:n hallitus