HED perusopinnot ja kurssit 2020

Henkilöstön edustajien perusopinnot ja neuvottelupäivät 2020

Henkilöstön edustajien koulutus

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen liite 3, Koulutussopimus, määrittelee, että koulutustyöryhmä hyväksyy kurssit kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuodelle 2020 hyväksytyt kurssit on kuvattu tässä asiakirjassa. Kursseja voidaan tarpeen vaatiessa hyväksyä myös kesken kalenterivuoden. Kurssien muutoksista ja lisäyksistä tiedotetaan sivuilla tietoala.fi/HED ja www.ytn.fi/tipal.

Koulutukseen ilmoittautumisohje löytyy samoilta sivuilta tai tässä asiakirjassa mainitun koulutuksen järjestäjän sivulta.

Kurssikutsut liittojen järjestämille kursseille lähetetään sähköisesti kaikille alan henkilöstöedustajille, jotka ovat ilmoittaneet tietonsa liittojen henkilöstöedustajarekisteriin. Ilmoittautuminen avautuu viimeistään kuukausi ennen kurssin ajankohtaa. TJS Opintokeskuksen ja Työturvallisuuskeskuksen kurssien ilmoittautumiskäytännöt löytyvät niiden kotisivuilta.
Ilmoittaudu ajoissa, osa kursseista täyttyy nopeasti. Viimeinen ilmoittautumispäivä on mainittu kurssiohjelmassa, yleensä se on noin kaksi viikkoa ennen kurssia. Jos johonkin koulutukseen on ilmoittautunut alle 15 henkilöä, järjestäjät varaavat oikeuden kurssin peruuttamiseen. Ilmoittautuneille tarjotaan mahdollisuutta osallistua muuna ajankohtana olevalle vastaavalle kurssille.
Osallistumisesi hyväksytetään omassa liitossasi. Edunvalvontakoulutus on YTN-liittojen ja Tietoala ry:n jäsenille maksutonta, samoin ohjelmaan sisältyvät ruokailut ja majoitus kahden hengen huoneissa. Matkakustannukset korvataan osallistujan oman liiton matkustussäännön mukaisesti.
Poikkeuksen tästä tekee työsuojelukoulutus, jonka maksaa työnantaja. Varmista tämä ennakkoon työnantajaltasi.
Kurssisihteeri lähettää kurssivahvistuksen kurssille hyväksytyille, kun ilmoittautumisaika kurssille päättyy.
Jos et ilmoittautumisestasi huolimatta voikaan osallistua koulutukseen, muista peruuttaa ilmoittautumisesi kurssisihteerille viimeistään kolmen päivän sisällä kurssivahvistuksen saatuasi. Jos kurssilainen jää pois kurssilta ilmoittamatta, häneltä peritään korvauksena 100 euroa käyttämättä jääneestä kurssipaikasta.

Kurssisihteeri lähettää kurssivahvistuksen kurssille hyväksytyille, kun ilmoittautumisaika kurssille päättyy.

Jos et ilmoittautumisestasi huolimatta voikaan osallistua koulutukseen, muista peruuttaa ilmoittautumisesi kurssisihteerille viimeistään kolmen päivän sisällä kurssivahvistuksen saatuasi. Jos kurssilainen jää pois kurssilta ilmoittamatta, häneltä peritään korvauksena 100 euroa käyttämättä jääneestä kurssista.

Kurssisihteeri
Jaana Sääksberg puh. (09) 2291 2260 tai jaana.saaksberg@ytn.fi.

 

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT

Luottamusmiesten perusopinnot on suunnattu ensisijaisesti vasta valituille luottamusmiehille. Koulutus soveltuu myös pidempään tehtävässä toimineelle luottamusmiehelle, joka ei ole saanut koulutusta tehtäväänsä tai haluaa päivittää omaa osaamistaan. Perusopinnot koostuvat kolmesta kahden päivän lähiopetusjaksosta.
Kurssit ovat yhteisiä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n koulutusten kanssa, mutta niissä on erillinen tietotekniikan palvelualalle räätälöity webinaariosuus, jossa käydään läpi tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen erityispiirteitä ja työehtosopimuksen soveltamista sekä alan paikallista sopimista. Tietotekniikan palvelualan luottamusmiehille suositellut Luottamusmiesavain-kurssit on merkitty punaisella.

LM1: Luottamusmiesavain 1 (2 pv)

Tavoite: Koulutus antaa osallistujalle perusvalmiudet toimia luottamusmiehenä. Koulutus selkeyttää luottamusmiehen tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia sekä auttaa häntä toimimaan työpaikallaan käytännön valvontatehtävissä.
Sisältö:
• Suomen työmarkkinajärjestelmä
• työsuhteen ehtojen määräytymisen tasot
• luottamusmiehen rooli, tehtävät ja tiedonsaanti
• erimielisyyksien käsittely työpaikalla
• työaikalain merkitys

ti – ke 21. – 22.1.2020
ke – to 5. – 6.2.2020
ti – ke 17. – 18.3.2020 ilmoittaudu viimeistään 18.2.
ke – to 2. – 3.9.2020 ilmoittaudu viimeistään 3.8.

Kurssipaikka: Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatienkatu 4, Helsinki
Ilmoittautuminen: www.ytn.fi/koulutus

LM1 Webinaarit – Työehtosopimuksen keskeinen sisältö ja Paikallinen sopiminen

Huhtikuu 2020
20th May 2020 (in english)
Syyskuu 2020
Lokakuu 2020

Sisältö: Ensimmäisessä webinaarissa käydään läpi Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen keskeiset kohdat käytännön esimerkein. Toisessa webinaarissa paneudutaan paikalliseen sopimiseen tietotekniikan palvelualalla.

LM2: Luottamusmiesavain 2, Yhteistoiminta (2 pv)

Tavoite: Kurssin käytyään luottamusmies ymmärtää yhteistoiminnan laajemman merkityksen, tuntee pääpiirteissään lomauttamisen ja kollektiivi-irtisanomisen perusteet ja yt-lain vaatiman menettelytavan, osaa analysoida yrityksen keskeisiä taloustunnuslukuja ymmärtääkseen yrityksen taloudellisen tilan.
Sisältö: Yhteistoimintalain sisältö ja tarkoitus, yt-menettely, yt-neuvotteluesitys, tiedot yrityksen taloustilanteesta ja niiden analysointi, lomautus ja kollektiivi-irtisanomiset, työttömyysturva.
ke – to 4. – 7.3.2020
ke – to 1. – 2.4.2020 ilmoittaudu viimeistään 2.3.
ti – ke 6. – 7.10.2020 ilmoittaudu viimeistään 8.9.

Kurssipaikka:Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatienkatu 4, Helsinkii
Ilmoittautuminen: www.ytn.fi/koulutus

LM3: Luottamusmiesavain 3, Työlainsäädäntö ja sopimukset (2 pv)

Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on syventää luottamusmiehen osaamista sekä roolia, tehtäviä ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.
Sisältö: työlainsäädännön keskeinen sisältö, oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa, työsopimuksen ehtojen muuttaminen, henkilöperusteinen irtisanominen.
ke – to 6. – 7.5.2020 ilmoittaudu viimeistään 3.4.
ke – to 4. – 5.11.2020 ilmoittaudu viimeistään 6.10.

Kurssipaikka: Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatienkatu 4, Helsinki
Ilmoittautuminen: www.ytn.fi/koulutus

Introduction to the Collective Agreement

Target group: All personnel representatives in IT Service sector (shop stewards, deputy shop stewards, Occupational Safety Delegates etc.)
Contents and objectives: The training includes the main provisions of the Collective Agreement and the local bargaining principles. The training improves personnel representatives’ ability to conclude local agreements and resolve disputes locally.

Wed 6.5.2020 10 a.m – 3 p.m. (registration by 7th May 2020)

Place: Insinöörit-Ekonomit House, Pasila, Helsinki

Täydentävä koulutus

Henkilöstön edustajien neuvottelupäivät

Kohderyhmä: Tietoalan henkilöstön edustajat, jotka osallistuvat yrityskohtaisten sopimusten valmisteluun ja tekemiseen työpaikalla (luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet, yt-neuvottelukunnan jäsenet, työsuojeluvaltuutetut ja varatyösuojeluvaltuutetut) sekä hallintoedustajat ja EWC-edustajat.
Tavoite ja sisältö: Henkilöstön edustajien neuvottelupäivillä käydään läpi ajankohtaisia Tietotekniikan palvelualan työehtosopimukseen liittyviä asioita. Neuvottelupäivät antavat tietoa ja tukea henkilöstön edustajille heidän tehtävissään. Mukana myös Teknologiateollisuuden puheenvuoro.

30. – 31.3.2020 ilmoittautumien viimeistään 29.2.
Kurssipaikka: Original Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki

Toimialan yhteinen HED-koulutus

Sisältö, paikka ja aika sovitaan työehtosopimuksen Henkilöstön edustuksen kehittäminen -työryhmässä.

Yritystalouskurssi henkilöstön edustajille

Tavoite ja sisältö: Syventää henkilöstön edustajien taloustaitojen osaamista.
• Kassavirran laskeminen ja tunnusluvut
• Kassavirran merkitys strategioiden rahoittamisessa
• Konkurssin ennustaminen, z-luvut
• Lyhyt katsaus suhdanteisiin ja niiden vaihteluun
• Talouspolitiikan mahdollisuudet avoimessa taloudessa

ke 21.10.2020 ilmoittaudu viimeistään 24.9.

Kurssipaikka: Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatienkatu 4, Helsinki

Kehity neuvottelijana – valmennusta neuvottelutilanteisiin

Koulutus valmentaa käytännön neuvottelutaitoihin työpaikoilla, kuten paikallisten sopimusten tekemiseen tai yhteistoimintaneuvotteluihin. Koulutuksessa annetaan eväitä koko neuvotteluprosessi alkaen itsestä neuvottelijana päätyen neuvotteluiden jälkihoitoon.

ke – to 13. – 14.5.2020 ilmoittaudu viimeistään 8.4.
ke – to 18. – 19.11.2020 ilmoittaudu viimeistään 19.10.

Kurssipaikka: Original Sokos Hotel Presidentti Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Reilu Peli 1 – Työvälineitä henkilöstön edustajalle ristiriitatilanteisiin (TJS Opintokeskus)

Koulutus on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille, luottamusmiehille, työsuojeluasiamiehille, yt-edustajille ja työsuojelutoimikuntien jäsenille.
Tavoitteena on, että henkilöstön edustaja saa käytännön työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteiden selvittämiseen. Lisäksi tavoitteena on löytää henkilöstön edustajalle sopiva rooli osallistua työpaikan kehittämistoimiin, joiden avulla ehkäistään epäasiallista käyttäytymistä.
Koulutuksessa harjoitellaan työsuojelun kehittämistä työpaikalla yhdessä koko henkilöstön kanssa. Koulutuksessa tulevat tutuksi myös ulkopuolisten auttajatahojen, kuten työterveyshuollon, ammattijärjestöjen ja työsuojeluorganisaatioiden toimintatavat sekä aiheeseen liittyvä lainsäädäntö.

ke 1.4.2020 ja ke 20.5.2020   ilmoittaudu viimeistään 4.3.

HUOM. Hyväksytä osallistumisesi omassa liitossasi ennen kuin ilmoittaudut.
Lisätietoja ja ilmoittautumien TJS-opintokeskuksen sivujen kautta.
https://www.tjs-opintokeskus.fi/koulutukset/koulutukset-ja-ilmoittautuminen/henkiloston-edustajat

Luottamuksen rakentaminen henkilöstön edustajan roolissa

Koulutus on tarkoitettu henkilöstön edustajille kuten luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yt-edustajille.

pe 2.10.2020 ilmoittaudu viimeistään 15.9.

HUOM. Hyväksytä osallistumisesi omassa liitossasi ennen kuin ilmoittaudut.
Lisätietoja ja ilmoittautumien TJS-opintokeskuksen sivujen kautta.

 


Työsuojelukoulutus (YTN)

Työsuojelukoulutuksen osalta kurssikustannuksista vastaa työnantaja.

Varmista ennen ilmoittautumista, että työnantajasi maksaa kurssi- ja matkakustannukset.

Peruskurssi 2: Työaikasuojelu

Kurssilla saat tietoa työaikasuojelusta lainsäädännön näkökulmasta. Lisäksi päivän aikana perehdytään siihen, miten työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöstön yhteistyöllä voidaan ehkäistä haitallista työkuormitusta.
ke 12.2.2020
ke 22.4.2020 ilmoittaudu viimeistään 23.3

Kurssin hinta on 100 €.

Henkinen työsuojelu ja jaksaminen

Päivän kurssilla käsitellään psykososiaaliseen työkuormitukseen liittyvää lainsäädäntöä, työsuojeluhenkilöstön roolia, työnantajan ja työntekijän vastuita ja velvollisuuksia. Lisäksi perehdytään työpaikan ristiriitatilanteiden ratkaisuihin ja työyhteisösovitteluun.

ke 23.9.2020 ilmoittaudu viimeistään 25.8.

Kurssin hinta on 100 €.
Syksyllä järjestetään webinaari, joka täydentää kurssipäivien aihepiirejä

Työsuojelukoulutus (TTK)

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu kaikille työsuojelutehtävissä toimiville henkilöstön edustajille: työsuojeluvaltuutetuille, -asiamiehille ja -toimikuntien jäsenille/varajäsenille.
Tavoite: Kurssin tavoitteena on tukea työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä antamalla perustietoa työsuojelusäädöksistä, työsuojelun yhteistoiminnasta ja työturvallisuuteen liittyvistä suosituksista.

Asiantuntija- ja toimistotyön työsuojelun perusteet:

Sisältö: Työsuojelun perusta, vastuut ja yhteistoiminta, Mitä työsuojelu on? Turvallisuuden toteuttaminen työpaikalla; Lainsäädäntö, vastuut ja velvollisuudet; Työsuojelun yhteistoiminta ja sopimukset; Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, terveyden ja turvallisuuden osa-alueet; Työkuormituksen hallinta ja työkyvyn edistäminen, Fyysinen kuormitus, Psykososiaalinen kuormitus, Työkykyä ylläpitävä toiminta työpaikalla; Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn edistämisen tukena; Työsuojelun kehittäminen; Työsuojelun toimintaohjelma, toimintajärjestelmät ja -ohjelmat; Turvallisuuden ja terveyden seuranta ja tunnusluvut; Työhön perehdyttäminen ja työnopastus; Työsuojeluhenkilöstön roolin kehittäminen; – Toimialakohtaiset erityiskysymykset.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen kurssille Työturvallisuuskeskuksen sivujen kautta: https://ttk.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=197
Ilmoittautuminen päättyy noin kuukausi ennen koulutuksen alkamisajankohtaa. HUOM. Työnantaja vastaa työsuojelukoulutuksen kustannuksista.

Jatkokurssit:

Yksityisten palvelualojen sekä asiantuntija- ja toimistotyön työsuojelun täydennyskurssi.
Tavoite: Kurssin tavoitteena on syventää ja päivittää peruskoulutuksessa käsiteltyjä asioita.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen kurssille Työturvallisuuskeskuksen sivujen kautta: https://ttk.etapahtuma.fi/Default.aspx?tabid=197.
Ilmoittautuminen päättyy noin kuukausi ennen koulutuksen alkamisajankohtaa. HUOM. Työnantaja vastaa työsuojelukoulutuksen kustannuksista.

Hallintoedustajakoulutus

Henkilöstön hallintoedustuskoulutus – valmennusta henkilöstöedustajille

Kurssilla paneudutaan yritystoiminnalliseen vaikuttamiseen henkilöstön näkökulmasta. Kurssi on tarkoitettu yrityksen päätöksenteko- ja yhteistoimintaelimissä henkilöstöä edustaville luottamushenkilöille ja muille valituille henkilöstöedustajille.
Sisältö: Henkilöstöedustajan rooli ja tehtävät, yritystoiminnallinen vaikuttaminen, osakeyhtiölaki yritystoiminnan säätelijänä, hallintoelinten rooli ja tehtävät, valta ja vastuut, yhteistoimintalaki, konserniyhteistyö, eurooppalaiset yritysneuvostot (EWC) ja Eurooppayhtiö, laki henkilöstön hallintoedustuksesta, henkilöstöedustus ja edunvalvonta, henkilöstöedustajan rooli yrityksen strategisessa ja operatiivisessa toiminnassa, tehtävät, oikeudet ja vastuut henkilöstöedustaja vaikuttajana ja kehittäjänä

to 2.4.2020 ks. ytn.fi/luottamusmiehet/koulutukset/
to 12.11.2020 ks. ytn.fi/luottamusmiehet/koulutukset/

 

Seminaarit

Yhteistyöseminaari (korvaa vuonna 2020 Ystävänpäivän seminaarin)

Kilpailukykyä ja tuottavuutta yhteistoiminnasta
Paikka ja aika sovitaan työehtosopimuksen Henkilöstön edustuksen kehittäminen -työryhmässä
Teknologiateollisuuden, Tietoala ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n yhteisseminaari.

Toimialaseminaari (-risteily)

pe – su 25. – 27.9.2020 Helsinki – Tukholma