TES korotukset 1.2.2001 alkaen – Tietoala ry

TES korotukset 1.2.2001 alkaen

Voit myös ladata pdf-tiedoston tästä

Huom.: Varmista aina korotuksen tarkka sanamuoto kulloistakin korotusta vastaavasta tes:sta, etenkin jos mennään nyansseihin.
Huom. 2: Jos palkankorotusmallissa on paikallisen sopimisen mahdollisuus, tes-kirjaus sopijaosapuolista on yleensä muotoa ”Sopimus tehdään luottamusmiehen kanssa tai ellei luottamusmiestä ole valittu, työntekijöiden tätä tarkoitusta varten valitseman edustajan tai työpaikan kaikkien työntekijöiden kanssa yhdessä”.
TES-kausiToteutusajankohtaKorotusmalli
20.2.2020 - 30.11.2021 (2021)1.2.2021Sovitaan paikallisesti15.1.2021 mennessä. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,2 % suuruisella kaikille työntekijöille jaettavalla korotuksella viimeistään 1.2.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
Lisäksi 1.2.2021 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta
työntekijöiden palkkojen korottamiseen käytetään yritys- tai työpaikkakohtainen erä, jonka suuruus on 0,8 % laskettuna työntekijöiden edellisen kuukauden
palkkasummasta luontoisetuineen. Erästä työnantaja osoittaa henkilökohtaisia korotuksia työntekijöille.
20.2.2020 - 30.11.2021 (2020)1.3.2020Sovitaan paikallisesti 29.2.2020 mennessä. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,3 % suuruisella kaikille työntekijöille jaettavalla korotuksella viimeistään 1.3.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
1.11.2017-31.10.2020 (2019)1.1.2019Sovitaan paikallisesti 14.12.2018 mennessä. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, maksetaan yleiskorotus 0,9 %, lisäksi 0,7 % paikallinen erä, josta työnantaja osoittaa henkilökohtaisen korotuksen kullekin työntekijälle.
1.11.2017-31.10.2020 (2019)1.1.2018Sovitaan paikallisesti 15.12.2017 mennessä. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, maksetaan yleiskorotus 1,1 %, lisäksi 0,5 % paikallinen erä, josta työnantaja osoittaa henkilökohtaisen korotuksen kullekin työntekijälle.
1.11.2016-31.10.2017avoinSovitaan paikallisesti 30.11.2016 mennessä. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, työnantaja toteuttaa mahdolliset palkkojen tarkistukset oman palkkapolitiikkansa mukaisesti.
1.11.2013-31.10.20161.11.2015Yleiskorotus 16 EUR, mutta vähintään 0,43 % ellei paikallisesti sovita muuta. (työllisyys- ja kasvusopimuksesta)
1.11.2013-31.10.20161.3.2015Yleiskorotus 0,40 %
1.11.2013-31.10.20161.3.2014Yleiskorotus 20 EUR
9.11.2011-31.10.20131.11.2012Yleiskorotus 1,3 % sekä paikallinen erä 0,6 %. Mikäli paikallisen erän jakamisesta ei muuten päästä sovintoon, jaetaan se kaikille yleiskorotuksena. 
9.11.2011-31.10.20131.1.2012Kertaerä 150 EUR. Maksetaan niille, joiden työsuhde on alkanut viimeistään 1.10.2011 ja ollut yhdenjaksoinen siitä lähtien. 
1.10.2011Yleiskorotus 1,6 % sekä paikallinen erä 0,8 %. Mikäli paikallisen erän jakamisesta ei muuten päästä sovintoon, jaetaan se kaikille yleiskorotuksena. 
1.11.20101,5 %; mikäli paikallisesti ei muutoin sovita, maksetaan 1,0 % yleiskorotuksena ja 0,5 % liittojen ohjeen mukaisesti henkilökohtaisina korotuksina. 
1.10.2007-30.4.20101.2.201095 EUR, kertaluonteinen erä. 
1.10.2007-30.4.20101.1.2010Yleiskorotus 0,5 %
1.10.2007-30.4.20101.1.-1.4.2010Yrityskohtainen erä 0,3 %; jos ei sovita, niin maksetaan yleiskorotuksena 1.6.2010
1.10.2007-30.4.20101.-31.10.2008Yrityskohtainen erä 1,6 %; jos ei sovita, niin 0,9 % yleiskorotus 1.10.2008
1.10.2007-30.4.20101.6.2008Yleiskorotus 2,5 %
1.10.2007-30.4.20101.1.2008Yrityskohtainen erä 1,2 %. Jos ei sovita, niin 0,7 % yleiskorotus. 
1.10.2007-30.4.20101.10.2007Yleiskorotus 3,3 %
16.2.2005-30.9.20071.11.2006Paikallinen erä 0,4 %. Yleiskorotus, jos ei muuta sovita. 
16.2.2005-30.9.20071.11.2006Yleiskorotus 1,0 %
16.2.2005-30.9.20071.4.2006Paikallinen erä 0,6 %. Yleiskorotus, jos ei muuta sovita. 
16.2.2005-30.9.20071.4.2006Yleiskorotus 1,0 %
16.2.2005-30.9.20071.3.2005Yleiskorotus 2,5 %
1.3.2004Liittoerä 0,5 % yleiskorotuksena
1.3.2004Yleiskorotus 1,7 %; vähintään 26,72 EUR/kk
1.3.20030,9 % liittoerä ja tasa-arvoerä yleiskorotuksena
1.3.20031,8 % yleiskorotus; vähintään 28,39 EUR/kk
1.3.2002Liittoerä 0,3 % yleiskorotuksena
1.3.2002Yleiskorotus 1,9 %; vähintään 30,10 EUR (179 mk)/kk
1.2.2001Yleiskorotus 2,8 %; vähintään 52,14 EUR (310 mk)/kk