Tietoalan edunvalvontakoulutus 2021 – Tietoala ry

Tietoalan edunvalvontakoulutus 2021

Henkilöstön edustajien perusopinnot ja neuvottelupäivät 2021

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen liite 3, Koulutussopimus, määrittelee, että koulutustyöryhmä hyväksyy kurssit kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuodelle 2021 hyväksytyt kurssit on kuvattu tässä asiakirjassa. Kursseja voidaan tarpeen vaatiessa hyväksyä myös kesken kalenterivuoden. Kurssien muutoksista ja lisäyksistä tiedotetaan sivuilla tietoala.fi/HED ja www.ytn.fi/tipal.

Koulutukseen ilmoittautumisohje löytyy samoilta sivuilta tai tässä asiakirjassa mainitun koulutuksen järjestäjän sivulta.

Kurssikutsut liittojen järjestämille kursseille lähetetään sähköisesti kaikille alan henkilöstöedustajille, jotka ovat ilmoittaneet tietonsa liittojen henkilöstöedustajarekisteriin. Ilmoittautuminen avautuu viimeistään kuukausi ennen kurssin ajankohtaa. TJS Opintokeskuksen ja Työturvallisuuskeskuksen kurssien ilmoittautumiskäytännöt löytyvät niiden kotisivuilta.
Ilmoittaudu ajoissa, osa kursseista täyttyy nopeasti. Viimeinen ilmoittautumispäivä on mainittu kurssiohjelmassa, yleensä se on noin kaksi viikkoa ennen kurssia. Jos johonkin koulutukseen on ilmoittautunut alle 15 henkilöä, järjestäjät varaavat oikeuden kurssin peruuttamiseen. Ilmoittautuneille tarjotaan mahdollisuutta osallistua muuna ajankohtana olevalle vastaavalle kurssille.
Osallistumisesi hyväksytetään omassa liitossasi. Edunvalvontakoulutus on YTN-liittojen ja Tietoala ry:n jäsenille maksutonta, samoin ohjelmaan sisältyvät ruokailut ja majoitus kahden hengen huoneissa. Matkakustannukset korvataan osallistujan oman liiton matkustussäännön mukaisesti.
Poikkeuksen tästä tekee työsuojelukoulutus, jonka maksaa työnantaja. Varmista tämä ennakkoon työnantajaltasi.
Kurssisihteeri lähettää kurssivahvistuksen kurssille hyväksytyille, kun ilmoittautumisaika kurssille päättyy.
Jos et ilmoittautumisestasi huolimatta voikaan osallistua koulutukseen, muista peruuttaa ilmoittautumisesi kurssisihteerille viimeistään kolmen päivän sisällä kurssivahvistuksen saatuasi. Jos kurssilainen jää pois kurssilta ilmoittamatta, häneltä peritään korvauksena 100 euroa käyttämättä jääneestä kurssipaikasta.

Kurssisihteeri lähettää kurssivahvistuksen kurssille hyväksytyille, kun ilmoittautumisaika kurssille päättyy.

Jos et ilmoittautumisestasi huolimatta voikaan osallistua koulutukseen, muista peruuttaa ilmoittautumisesi kurssisihteerille viimeistään kolmen päivän sisällä kurssivahvistuksen saatuasi. Jos kurssilainen jää pois kurssilta ilmoittamatta, häneltä peritään korvauksena 100 euroa käyttämättä jääneestä kurssista.

Kurssisihteeri
Jaana Sääksberg puh. (09) 2291 2260 tai jaana.saaksberg@ytn.fi.

 

LUOTTAMUSMIESTEN PERUSOPINNOT

Luottamusmiesten perusopinnot on suunnattu ensisijaisesti vasta valituille luottamusmiehille. Koulutus soveltuu myös pidempään tehtävässä toimineelle luottamusmiehelle, joka ei ole saanut koulutusta tehtäväänsä tai haluaa päivittää omaa osaamistaan. Perusopinnot koostuvat kolmesta kahden päivän lähiopetusjaksosta.
Kurssit ovat yhteisiä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n koulutusten kanssa, mutta niissä on erillinen tietotekniikan palvelualalle räätälöity webinaariosuus, jossa käydään läpi tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen erityispiirteitä ja työehtosopimuksen soveltamista sekä alan paikallista sopimista.

LM1: Luottamusmiesavain 1

Tavoite: Koulutus antaa osallistujalle perusvalmiudet toimia luottamusmiehenä. Koulutus selkeyttää luottamusmiehen tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia sekä auttaa häntä toimimaan työpaikallaan käytännön valvontatehtävissä.
Sisältö:
• Suomen työmarkkinajärjestelmä
• työsuhteen ehtojen määräytymisen tasot
• luottamusmiehen rooli, tehtävät ja tiedonsaanti
• erimielisyyksien käsittely työpaikalla
• työaikalain merkitys

ti – ke 19. – 20.1.2021
ke – to 17. – 18.2.2021
ti – ke 16. – 17.3.2021
ke – to 1. – 2.9.2021

Lisäksi kevään aikana TES-webinaari uusille luottamusmiehille suomeksi ja englanniksi.

LM2: Luottamusmiesavain 2

Tavoite: Kurssin käytyään luottamusmies ymmärtää yhteistoiminnan laajemman merkityksen, tuntee pääpiirteissään lomauttamisen ja kollektiivi-irtisanomisen perusteet ja yt-lain vaatiman menettelytavan, osaa analysoida yrityksen keskeisiä taloustunnuslukuja ymmärtääkseen yrityksen taloudellisen tilan.
Sisältö: Yhteistoimintalain sisältö ja tarkoitus, yt-menettely, yt-neuvotteluesitys, tiedot yrityksen taloustilanteesta ja niiden analysointi, lomautus ja kollektiivi-irtisanomiset, työttömyysturva.
ti – ke 2. – 2.3.2021
ke – to 10. – 11.3.2021
ke – to 14. – 15.4.2021
ti – ke 5. – 6.10.2021

LM3: Luottamusmiesavain 3

Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on syventää luottamusmiehen osaamista sekä roolia, tehtäviä ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.
Sisältö: työlainsäädännön keskeinen sisältö, oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa, työsopimuksen ehtojen muuttaminen, henkilöperusteinen irtisanominen.
ti – ke 23. – 24.3.2021
ke – to 5. – 6.5.2021
ke – to 27. – 28.10.2021

Henkilöstön edustajien neuvottelupäivät

Kohderyhmä: Tietoalan henkilöstön edustajat, jotka osallistuvat yrityskohtaisten sopimusten valmisteluun ja tekemiseen työpaikalla (luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet, yt-neuvottelukunnan jäsenet, työsuojeluvaltuutetut ja varatyösuojeluvaltuutetut) sekä hallintoedustajat ja EWC-edustajat.
Tavoite ja sisältö: Henkilöstön edustajien neuvottelupäivillä käydään läpi ajankohtaisia Tietotekniikan palvelualan työehtosopimukseen liittyviä asioita. Neuvottelupäivät antavat tietoa ja tukea henkilöstön edustajille heidän tehtävissään. Mukana myös Teknologiateollisuuden puheenvuoro.

22. – 23.3.2021

Kehity neuvottelijana – valmennusta neuvottelutilanteisiin

Koulutus valmentaa käytännön neuvottelutaitoihin työpaikoilla, kuten paikallisten sopimusten tekemiseen tai yhteistoimintaneuvotteluihin. Koulutuksessa annetaan eväitä koko neuvotteluprosessi alkaen itsestä neuvottelijana päätyen neuvotteluiden jälkihoitoon.

ke – to 19. – 20.5.2021
ke – to 17. – 18.11.2021

Yritystalouskurssi henkilöstön edustajille

Tavoite ja sisältö: Syventää henkilöstön edustajien taloustaitojen osaamista.
• Kassavirran laskeminen ja tunnusluvut
• Kassavirran merkitys strategioiden rahoittamisessa
• Konkurssin ennustaminen, z-luvut
• Lyhyt katsaus suhdanteisiin ja niiden vaihteluun
• Talouspolitiikan mahdollisuudet avoimessa taloudessa

ke 14.10.2021

Työsuojelukoulutus (YTN)

Työsuojelukoulutuksen osalta kurssikustannuksista vastaa työnantaja.

Varmista ennen ilmoittautumista, että työnantajasi maksaa kurssi- ja matkakustannukset.

ke 10. – 11.2.2021
ke 21.4.2021
ke 15.9.2021

 

Luottamusmiesseminaari

pe – su lokakuu 2021