Tietotekniikan palvelualan edunvalvontakoulutus 2022 – Tietoala ry

Tietotekniikan palvelualan edunvalvontakoulutus 2022

Henkilöstön edustajien perusopinnot ja neuvottelupäivät 2022

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen liite 3, Koulutussopimus, määrittelee, että koulutustyöryhmä hyväksyy kurssit kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuodelle 2022 hyväksytyt kurssit on kuvattu tässä asiakirjassa. Kursseja voidaan tarpeen vaatiessa hyväksyä myös kesken kalenterivuoden. Kurssien muutoksista ja lisäyksistä tiedotetaan sivuilla tietoala.fi/HED ja YTN:n koulutukset ja tapahtumat.

Käytännön tietoa henkilöstöedustajille suunnatuista koulutuksista

YTN:n tarjoaman edunvalvontakoulutuksen tarkoituksena on antaa ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehille ja muille henkilöstönedustajille riittävästi tietoa ja taitoa toimia työpaikoillaan menestyksellisesti edunvalvontatehtävissä. YTN tarjoaa koulutusta luottamusmiehille ja -valtuutetuille, työsuojeluvaltuutetuille sekä henkilöstön hallintoedustajille.

Ilmoittautuminen

llmoittaudu ajoissa! Viimeinen ilmoittautumispäivä on mainittu tapahtumasivulla. Jos johonkin koulutukseen on ilmoittautunut alle 15 henkilöä, YTN varaa oikeuden kurssin peruuttamiseen.

Osallistumisesi hyväksytetään omassa YTN-liitossasiEdunvalvontakoulutus on YTN-liittojen ja Tietoala ry:n jäsenille maksutonta, samoin ohjelmaan sisältyvät ruokailut ja majoitus yhden hengen huoneissa. Matkakustannukset korvataan osallistujan oman liiton matkustussäännön mukaisesti. Lähetä matkalasku omaan YTN-liittoosi.

Työsuojelukoulutus on maksullista ja kustannuksista vastaa työnantaja. Varmista asia ennakkoon työnantajaltasi!

 

Vahvistus osallistumisesta

Kurssisihteeri lähettää vahvistuksen koulutuksiin hyväksytyille noin kuukautta ennen tapahtumaa. Webinaarien osalta 3-4 päivää ennen tapahtumaa.

Mikäli et ilmoittautumisestasi huolimatta voikaan osallistua koulutukseen, muista peruuttaa ilmoittautumisesi kurssisihteerille viipymättä. Mikäli osallistuja jää pois ilmoittamatta, häneltä peritään korvauksena 100 euroa käyttämättä jääneestä paikasta. Tämä koskee Henkilöstöedustajan startti -tapahtumia.

Kurssisihteeri

Jaana Sääksberg puh. (09) 2291 2260 tai jaana.saaksberg@ytn.fi.

 

Henkilöstöedustajien koulutukset on ryhmitelty kolmeen kategoriaan:

  • Perusteet (P) perehdyttävät uuden henkilöstöedustajan tehtävääsi ja sen hoitamiseen.
  • Lakikoulutukset (L) avaavat tehtävääsi liittyviä juridisia seikkoja ja lain yksityiskohtia.
  • Täydentävät koulutukset (T) perehdyttävät muihin tehtävääsi liittyviin asioihin.

Perusteet ja täydentävät koulutukset voit käydä vapaavalintaisessa järjestyksessä. Lakikoulutukset suosittelemme käymään kurssinumeroinnin mukaisessa järjestyksessä.

Henkilöstöedustajana voit kouluttautua seminaareissa, webinaareissa ja verkossa:

  • Henkilöstöedustajan startti -seminaari on jokaisen aloittavan henkilöstöedustajan perehdytys- ja verkostoitumistilaisuus.
  • Koulutuswebinaarit ovat aamupäivän mittaisia. Valitse itsellesi sopiva ajankohta ja aihe.
  • Verkkokoulutuksista löydät kaikki koulutuksemme ja myös muut webinaaritallenteemme.

 

Huom! Koulutuksien ajankohdat saattavat vielä muuttua riippuen ajankohtaisesta koronatilanteesta.

Webinaarit ovat aamupäiväwebinaareja, kesto 3 h, jollei muuta mainita. Alkaen klo 9.00 ja päättyen klo 12.00.

 

Kaikille henkilöstöedustajille tarkoitetut koulutukset

Luottamushenkilön perusteet (P) (Kaikki henkilöstöedustajat)

Toimitko luottamusmiehenä tai muussa henkilöstöedustajaroolissa? Tervetuloa mukaan, tämä on juuri oikea koulutus sinulle!

Millaisissa eri rooleissa henkilöstöedustaja voi toimia?

Työelämän pelisäännöt – Mistä työelämän pelisäännöt ja miten ne muodostuvat. Mitä jokaisen henkilöstöedustajan tulisi tietää sopimisesta.

Webinaari: 18.1.2022, 16.3.2022, 30.8.2022

 

Henkilöstöedustajien neuvottelupäivät (HED-päivät)

Kohderyhmä: Tietoalan henkilöstön edustajat, jotka osallistuvat yrityskohtaisten sopimusten valmisteluun ja tekemiseen työpaikalla (luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet, yt-neuvottelukunnan jäsenet, työsuojeluvaltuutetut ja varatyösuojeluvaltuutetut) sekä hallintoedustajat ja EWC-edustajat.

Tavoite ja sisältö: Henkilöstön edustajien neuvottelupäivillä käydään läpi ajankohtaisia Tietotekniikan palvelualan työehtosopimukseen liittyviä asioita. Neuvottelupäivät antavat tietoa ja tukea henkilöstön edustajille heidän tehtävissään. Mukana myös Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n puheenvuoro.

Paikka tarkentuu lähiaikoina

28. – 29.3.2022

 

Collective Agreement in Brief (P)

Introduction to Collective Agreement

Webinaari englanniksi TBD

 

Luottamusmieskoulutukset

 

Luottamusmiehen perusteet (P)

Oletko uusi luottamusmies? Tervetuloa mukaan, tämä on juuri oikea koulutus sinulle!

Toimiminen luottamusmiehenä

Työehtosopimuksen keskeinen sisältö

Webinaari TBD

 

 

Työsopimus, työaika ja vuosiloma (L1)

Miten työsuhteen ehdot kirjataan erilaisiin työsopimuksiin. Koulutus käsittelee työsopimusta niin lain kuin työehtosopimuksen näkökulmasta.

Miten työaikalakia sovelletaan ja mitä muuta on syytä huomioida työajasta sovittaessa ja seuratessa. Koulutus käsittelee myös vuosiloman määräytymistä ja siihen liittyviä yksityiskohtia.

Webinaari: 26.1.2022, 27.9.2022

 

Tuotannollistaloudelliset irtisanomiset ja lomauttaminen (L2)

Millaisilla perusteilla voidaan irtisanoa tuotannollisesta tai taloudellisesta syystä, mikä on työnantajan päätösvallassa? Millaisia velvollisuuksia on työnantajalla, ja mikä on luottamusmiehen erityisasema?

Lomauttaminen – Miten toimia, kun työnantaja ilmoittaa lomautuksista. Mitä luottamushenkilön on tällöin hyvä huomioida sekä miten lainsäädännön osalta velvoitetaan.

Webinaari: 8.2.2022, 5.10.2022

 

Yhteistoiminta (L3)

Mitä on yhteistoiminta ja mikä on sen varsinainen tarkoitus. Mikä on lain tavoite, ja miten sitä voi edistää työpaikalla.

YT-neuvottelut – Miten toimia, kun työpaikkaan kohdistuu työvoiman vähentämiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut. Mitä kaikkea neuvotteluissa voidaan käsitellä, mitä ei. Millaiset ovat positiiviset YT-neuvottelut?

Webinaari: 17.2.2022, 11.10.2022

 

Irtisanominen ja työsuhteen ehtomuutokset (L4)

Työsuhteen päätös- ja varoitustilanteet – Mitä luottamusmiehen tulee tietää tilanteissa, joissa edustettavan työsuhde ollaan irtisanomassa työntekijästä johtuvasta syystä. Miten toimia edustettavaa tukiessa varoituksen ja kuulemisen osalta.

Mistä työsuhteen ehdot tulevat ja miten ne määräytyvät? Miten ne voivat muuttua ja miten toimia, kun muutoksia ehdotetaan?

Webinaarit: 8.3.2022 ja 26.10.2022

 

Paikallinen sopiminen (L5)

Mitä paikallisella sopimisella tarkoitetaan ja miten työehtosopimukset mahdollistavat paikallisen sopimisen jo nyt. Lisäksi tietoa luottamusmiehen tiedonsaantioikeuksista.

Paikallinen sopiminen ja TES – Mitä voidaan sopia paikallisesti työehtosopimuksen puitteissa ja mitä lain puitteissa. Miten sopia mm. työaikapankista, liukuvasta työajasta ja etätyöstä.

Webinaari: 24.3.2022, 1.11.2022

 

Ongelmatilanteiden käsittely (L6)

Millaisiin asioihin ja tilanteisiin luottamushenkilö työpaikalla ottaa kantaa? Miten toimia palkkasyrjinnän, kiusaamisen ja muiden yleisempien haastavien tilanteiden kanssa?

Miten erimielisyysasioita käsitellään työpaikalla, liittotasolla, tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyllä, sekä miten erimielisyysmuistio valmistellaan. Mitä tarkoitetaan päättösopimuksella.

 

 

Henkilöstöedustajan viestintä (T)

Kuinka ja mistä asioista edustettaville pitäisi viestiä? Minkälaisia kanavia voin hyödyntää? Kuinka toimia poikkeustilanteissa? Miten toimin, jos henkilöstöedustajana kohtaan median edustajia?

Koulutuksemme tarjoaa konkreettisia vinkkejä viestintätyöhön, joka edesauttaa vaativassa henkilöstöedustajan tehtävässä toimimista ja edistää samalla ylempien toimihenkilöiden järjestäytymistä.

Webinaari: 22.3.2022

 

Työelämän tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (T)

Webinaari: 8.9.2022

 

Yritystalous (T)

Verkkokoulutus: TBC

 

Neuvottelukoulutus (T)

Webinaari tai seminaari: TBC

 

Luottamusmiesseminaari (T)

pe – su lokakuu 2022

 

Työsuojelukoulutukset

Työsuojelun perusteet 1 – Laki & käytäntö (TS)

Webinaari: 30.-31.3.2022

 

Työsuojelun perusteet 2 – Työaikasuojelu ja työkuormitus työssä (TS)

Webinaari: 17.-18.5.2022

 

Henkisesti läsnä -työsuojelukoulutus (TS)

Seminaari: 20.9.2022 (koko päivä)