Jäsenmaksut – Tietoala ry

Jäsenmaksut

Jäsenmaksu

Tietoalan jäsenmaksu v. 2022 on 1,2 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, poislukien lomaraha. Jäsenmaksu on kuitenkin vähintään 34 € ja enintään 38 € kuukaudessa. Jäsenmaksu sisältää järjestön (Tietoala ry), liiton (Insinöörilliitto) ja työttömyyskassan (KOKO) jäsenmaksun.

Jäsenmaksusta voi myös tilata e-laskun verkkopankissa. Tilaustunnisteena käytetään jäsenmaksulaskun viitenumeroa. Lisätietoa jäsenmaksutavoista löytyy insinööriliiton sivuilta.

Jos siirryt Insinööriliittoon toisen liiton jäsenyydestä, huolehdi siitä, että jäsenmaksu tulee maksettua jokaiselta kuukaudelta joko edelliseen liittoosi tai Insinööriliittoon.

Muista, että voit vähentää jäsenmaksun verotuksessa!

Erityisryhmät ja alennettu jäsenmaksu

Insinööriliitto myöntää jäsenmaksualennuksen erillisestä anomuksesta. Jäsenmaksualennus tulee itse hakea Insinööriliitosta. Hakemus ja ohjeet löytyvät Insinööriliiton jäsensivuilta.

Jäsenmaksualennus on kalenterikuukausikohtainen. Alennus voidaan myöntää täysille kalenterikuukausille, joina sinulla ei ole esim. palkkatuloa. Hakemuksen liitteenä tulee olla alennusperusteen alkamisen/voimassaolon todentava asiakirja.

Alennukseen oikeuttavat syyt:

 • työttömyys/lomautus
 • varusmies-/siviilipalvelu
 • pitkäaikainen sairaus
 • perhevapaa
 • eläkkeelle siirtyminen
 • vuorotteluvapaa
 • muu vastaava syy

Jäsenmaksualennuksesta voit kysyä lisää Insinööriliiton asiakaspalvelusta arkisin klo 9-16 numerosta 0201 801 801 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@ilry.fi.

Opiskelijat

 • Tietoala ry jäsen on oikeutettu opiskelijajäsenmaksuun, kun kaikki seuraavat ehdot toteutuvat:
  • Jos jäsenellä on jokin aiempi tutkinto ja on nyt päätoiminen opiskelija, mutta ei ole koskaan ollut IOL:n tai Insinööriliiton jäsen
   • poikkeuksena henkilö joka on opiskellut insinöörialaa, mutta on lopettanut insinööriopintonsa ja vaihtanut opiskelemaan tietoalaa/pelialaa
  • Jäsen ei ole opintojensa puolesta oikeutettu IOL:n jäseneksi
  • Jäsen on päätoiminen opiskelija, joka opiskelee It-alan tai pelialan tutkintoa toisella asteella tai korkeakoulussa.
 • Opiskelijajäsenmaksun suuruus, toimintaperiaate ja toimintaohjeet ovat tästä eteenpäin kaikin soveltuvin osin samat, kuin Insinööriopiskelijaliitolla nykyhetkellä. Mikäli Insinööriopiskelijaliitto muuttaa jotain edellä mainituista osioista kokonaan tai osittain, muuttuu myös tietoalan opiskelijajäsenmaksu kaikin soveltuvin osin samalla tavoin, ellei Tietoala ry erikseen muuta päätä.
 • Tietoalan opiskelijajäsen voi toimia sivutoimisena yrittäjänä kunhan päätoimisen opiskelun ehdot täyttyvät
 • Opiskelijajäsen voi liittyä työttömyyskassaan mikäli opiskelun aikana suorittaa palkallisen harjoittelun tai on kesätöissä Ei ole oikeutettu opiskelijajäsenmaksuun:
  • jos henkilö on ollut aiemmin IOL:n, Tietoalan tai Insinööriliiton jäsenjärjestön jäsen

Opiskelijan jäsenmaksu on 30€ kattaen viiden (5) vuoden jäsenmaksut, jonka jälkeen jäsenmaksu on 30€/v valmistumiseen asti.

Opiskelujen päätoimisuus määräytyy kulloinkin voimassa olevan Kelan ohjeistuksen mukaisesti.

Eläkeläiset

Eläkeläisten jäsenmaksu on 120,00 €/v.