Liity jäseneksi – Tietoala ry

Parempi työelämä = parempi elämä.
Siksi.

Työelämän analyyttinen valinta.

Kun työskentelet tietotekniikan palvelualalla tuottaen ohjelmistoja, tarjoten tietotekniikan käyttämiseen liittyviä palveluja, konsultointia, tietokantapalveluita tai sisällöntuotantoa, Tietoala ry on juuri sinun ammattiliittosi. Saat merkittäviä etuja arkeen sekä joukon työelämän ammattilaisia seisomaan rinnallesi, kun haluat kehittyä työssäsi sekä silloin, kun ajat ovat haastavimmillaan. Tee oman työelämäsi järkevin päätös: liity mukaan toimialan ammattilaisten joukkoon.

Vähän parempaa arkea.

Oma ammattiliitto on tärkeä asia, sillä vain oman alan ammattilaiset tuntevat työhönsä liittyvät erityispiirteet ja sen, miten työehtoja ja palkkausta tulee kehittää oikeudenmukaisesti. Kaikkien muiden herkkujen lisäksi Tietoala ry:n koulutuksista löydät mukavat toimialan kollegat ja mökeillämme on rentouttavaa heittäytyä vapaalle takkatulen loimussa. Kun olet osa tietoalan ammattilaisten ryhmää, luot työelämään lisää turvaa ja jatkuvuutta. Kuten elämässä usein muutenkin, niin yhdessä voimme tehdä enemmän. Tule mukaan ja ole osa parempaa huomista.

Liity tästä! Jäsenyys on järkivalinta.

Minimi 34 €/kk, maksimi 38 €/kk
1,2%
Jäsenmaksu sisältää ammattiliiton tuoman turvan, edut ja avun sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan.

Työttömyyskassa

Työelämässä voi lomautus tai irtisanominen osua kohdalle. Tietoalan/Insinööriliiton kautta voit turvata toimeentulosi kuulumalla työttömyyskassaan (KOKO korkeasti koulutettujen kassa). Työssäoloehdon täytyttyä olet lähtökohtaisesti oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Palkan vaikutus työttömyyskorvaukseen

Työttömänä työnhakijana voi saada ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Työttömyyskassan ansiosidonnainen päiväraha on kuitenkin suurempi kuin peruspäiväraha. Kelan peruspäiväraha on vain 34,50 euroa päivässä (vuonna 2022) ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Suuntaa-antavan arvion ansiosidonnaisesta päivärahasta voi laskea KOKO-kassan laskurilla. https://www.ilry.fi/jasenyys/tyottomyyskassa

Keskeisiä seikkoja, jotka ovat Tietoala ry:n ansiota

Tietoalan ja Teknologiateollisuuden Työnantajien solmimassa työehtosopimuksessa on sovittu toimialan palkoista ja työehdoista. Sopimus koskee kaikkia niitä työpaikkoja, jotka ovat työnantajajärjestön jäseniä tai ovat allekirjoittaneet ns. liitäntäsopimuksen. Suuri osa työnantajista on mukana työehtosopimuksessa.

Alla esimerkkejä, mistä asioista on sovittu työehtosopimuksessa.

Minimipalkka ja ylityökorvaukset

 • Palkkojen korotukset (ns. yleiskorotukset) on sovittu työehtosopimuksessa.
 • Tietoala ry:n neuvottelemassa työehtosopimuksessa on sovittu myös minimipalkat.
 • Korotettu palkka lisä- ja ylitöistä on Tietoalan ajama asia.

Palkalliset lomat

 • Palkalliset lomat ja niiden kesto työsuhteen pituuden mukaan.
 • Lomaraha, eli +50 % korotettu palkka loma-ajalta.

Varallaolokorvaus

 • Varallaolosta palkkaa

Sairausajan palkka

 • Tietoala on neuvotellut toimialan työntekijöille 4-8 viikon palkallisen sairausloman. Muutoin sairausajan palkkaa saisi vain 10 vuorokautta.

Oikeus jäädä hoitamaan sairasta lasta – palkallinen

 • Neljän päivän palkallinen hoitovapaa sairaan lapsen hoitoon.

Perhevapaa, hautajaiset, vihkiäiset

 • Tietoalan neuvotteleman työehtosopimuksen mukaan palkallisia, mutta rajatulta ajalta.

Lakimiespalvelut

 • Keskustelut työsuhdelakimiehen kanssa.
 • Työsopimuksen tarkistaminen.

Ura-asiantuntijan apu

 • Keskustelut ura-asiantuntijan kanssa.

Henkilökohtainen uraneuvonta
Tietoalan jäsenenä sinulla on käytössäsi Tietoalan ja Insinööriliiton yhteiset urapalvelut. Asiakaspalvelun kautta tavoitat uravalmentajat, joiden kanssa voi käydä läpi omia uratavoitteita tai etsiä uutta suuntaa urallesi.
https://www.ilry.fi/koulutus-ja-kehittyminen/urapalvelut/urasuunnittelu/

Työsuhdeneuvonta
Tietoalan ja Insinööriliiton yhteinen työsuhdeneuvonta auttaa monissa työelämän arkeen liittyvissä asioissa. Jos esim. työsuhteen ehdoissa tapahtuu ei-toivottuja muutoksia, niin ammattiliiton jäsenenä saat aina apua ja neuvoja.

Asiantuntija-avusta on aina hyötyä

Monet ongelmat on mahdollista välttää, kun antaa ammattiliiton asiantuntijoiden tarkistaa ennakkoon työsuhteeseen liittyvät sopimukset. Työsuhdeneuvonnassa jäseniä palvelevat työelämän kysymyksiin erikoistuneet asiamiehet, lakimiehet ja työsuhdeneuvojat.

Sopimusten kommentointi

 • työsopimukset
 • työsuhteen päättäminen
 • kilpailukielto- ja salassapitosopimukset
 • työehtosopimusten mukaiset paikalliset sopimukset
 • muiden paikallisten sopimukset kommentointi (esim. sopimukset liukuvasta työajasta)
 • immateriaalioikeuksiin liittyvät sopimukset

Oikeudellinen neuvonta

 • työsuhteisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset
 • työttömyysturvakysymykset
 • työntekijän vahingonkorvausvastuuta koskevat kysymykset
 • työrikosasiat
 • valitukset työttömyyskassan päätöksistä työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalle

Työpaikan tilanteet

 • työpaikkakiusaamiseen liittyvät asiat
 • vaativuustaso/palkkakysymykset
 • yhteistoimintamenettelyyn liittyvä käytännön ohjeistus
 • palkkasaatavien perintä, työsuhteen päättämisperusteiden selvittäminen
 • työehtosopimuksen tulkinta

Tilanteita, jossa ammattiliiton ja luottamusmiehen apu ovat hyödyksesi

Palkka
Jos arvelet, että palkkasi on laskettu väärin, niin luottamusmies ja ammattiliitto auttavat tarkistamaan, sekä tarvittaessa korjaamaan asian saadaksesi sopimusten mukaisen, oikean palkan.

Koeaika
Kun tulet työelämään tai vaihdat työpaikkaa, niin monesti edessä on koeaika. Koeajan kestossa ja ehdoissa on paljon yksityiskohtia ja rajoitteita, joskus kohtuuttomiakin. Luottamusmies ja ammattiliitto auttavat niiden korjaamisessa.

Kilpailukielto
Työnantaja saattaa esittää kilpailukieltoa työsopimuksen ehtoihin. Monesti kilpailukiellon kesto tai jopa koko kilpailukielto voivat olla kohtuuttomia suhteessa työtehtävän vaatimuksiin. Kilpailukieltosopimus voi estää työpaikan vaihtamisen tai tietää pitkää työttömyysjakoa. Tällaisissa tilanteissa ammattiliitto ja sen asiantuntijat auttavat kohtuullistamaan sopimusta. Parasta onkin jo työsopimusta solmiessa tarkistuttaa se Tietoalan/Insinööriliiton asiantuntijoilla ennen allekirjoitusta.

Vuosiloma
Palkallisen vuosiloman kesto tai ajoitus voivat joskus mennä väärin. Luottamusmies tai ammattiliitto auttavat tarkistamaan asian. Mikäli tilanne vaatii korjaamista, niin ammattiliitto ja luottamusmies auttavat asian oikaisussa.

Perhevapaa sekä hoitovapaa
Perhevapaat ovat yleensä palkattomia, mutta Tietoalan neuvotteleman työehtosopimuksen mukaan kumpikin vanhempi saa 30 arkipäivää palkallista perhevapaata, lisäksi synnyttävällä vanhemmalla on 40 arkipäivää palkallista raskausvapaata

Tässä muutamia rahanarvoisia jäsenetuja

Yksityiselämän oikeusasiat
Tietoalalla/Insinööriliitolla on Eversheds Asianajotoimiston kanssa sopimus puhelinneuvonnasta yksityiselämän oikeusasioissa. Palvelu on ilmainen jäsenten ja samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten asioissa.
Neuvoa voi kysyä esim. perinnöistä, testamentista, avioehdosta, osituksesta ja lahjoista. Ulkopuolelle jäävät työ- ja virkasuhteeseen sekä työtehtäviin liittyvät kysymykset. Niissä käännytään Tietoalan/Insinööriliiton työsuhdeneuvonnan puoleen.

Pankkipalvelut
Edullisemmat asuntolainat Danske Bankilta liiton jäsenille. Liiton jäsenenä voit hakea 4–12 kk pituisia lyhennysvapaita jaksoja ilman toimitusmaksua. Danske Bankilta voit saada myös etulainaa, jos tarvitset tilapäistä joustoa talouteesi.

Vakuutukset
Tietoalan/Insinööriliiton jäsenyys sisältää kattavan vakuutuspaketin sekä työelämään että vapaalle. Jäsenen vakuutuspaketti on solmittu Turvan kanssa. Vakuutuspaketti sisältää mm. vapaa-ajan matkustaja-, matkatavara, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen. Pakettiin sisältyy myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja ammatillinen vastuuvakuutus ja järjestövakuutus.

Yhteiskilpailutus
FriendsIn Oy on Porukassa.fi alusta on uusi tapa kilpailuttaa palveluita. Siinä liiton jäsenet kootaan yhteen ja tehdään oma yhteiskilpailutus. Yhdessä ostamalla saat tuotteet ja palvelut edullisemmin.

Sähkösopimusten kilpailutus
Kilpailutetaan sähköenergia porukalla! Kilpailutuksessa on mukana useita valtakunnallisia sähköyhtiöitä, joilla on resurssit palvella isoja asiakasryhmiä kerralla.

Vuokramökit
Jäsenenä voit vuokrata Tietoalan mökkejä eri puolilla Suomea edullisempaan jäsenhintaan.

Jäsenetuja, jotka löydät yhteisestä Members+ jäsenetupalvelusta
Akava ja akavalaiset ammattiliitot ovat koonneet joitakin jäsenetuja yhteiseen Members+ palveluun. Tietoala on akavalainen ammattiliitto, joten kaikki jäsenemme voivat hyödyntää näitä jäsenetuja. Katso alla olevasta esimerkkilistasta, mitä kaikkea Members+ palvelusta löytyy.

 • F-Securen tietoturvapalveluja etuhintaan
 • Mökit ja lomahuoneistot (Vierumäki, Kopparö, Ruska Ruka, Tahko, Vuokatti)
 • Etuja pankki- ja vakuutuspalveluista (Danske Bank, Turva)
 • Jäsenenä saat 50 % alennuksen Holiday Club Villas -huoneistojen päivän hinnoista. Katso Villas -kohteet ja varausohjeet: Member+ jäsenetupalvelusta
 • Hyvinvointiin ja liikuntaan liittyviä etuja (Keventäjät, Lifted.fi, GolfPassi)
 • Erikoispalveluja (Blox Car autojen yhteiskäyttö, Staypro verkkokauppa, Priority Pass)
 • Vierumäki Sports -majoitusetuja
 • Alennuksia Ukko.fi laskutuspalveluista
 • Robertsberrien verkkokaupasta alennuksia
 • Alennuksia LadyLine-jäsenyydestä
 • Easyfit-jäsenyys ilman aloitusmaksua

Osa yhteistä Member+ jäseneduista vaihtuu kausittain kulloisenkin teeman mukaan.
https://www.ilry.fi/jasenyys/jasenedut/member-jasenetupalvelu/

Kaikki kiinni yhdestä sopimuksesta => työehtosopimuksesta

Jäsenyydestä on etua niin sinulle kuin kaikille tietotekniikan palvelualan palkansaajalle.

Liittyminen ammattiliittoon on tärkeimpiä työelämässä turvaa tuovia tekijöitä.

Jotta voimme estää epäterveen kilpailun palkkoja ja työehtoja heikentämällä, meillä täytyy olla vahvuutta ja vaikuttavuutta. Siksi on niin tärkeää, että mahdollisimman moni tietotekniikan palvelualan ammattilainen on Tietoala ry:n jäsen.

Ammattiliitto palvelee jäseniään neuvottelemalla ja sopimalla työehtosopimuksen työnantajien kanssa. Työehtosopimuksessa on sovittu työnantajien kanssa minimipalkat ja työehdot. Nykyinen työehtosopimus on ns. normaalisitova, jolloin kaikki työnantajajärjestöön kuuluvat työnantajat noudattavat työehtosopimuksen ehtoja. Ne työnantajat, jotka eivät kuulu työnantajajärjestöön (Teknologiateollisuuden työnantajat ry) voivat liittyä sopimukseen ns. liitäntäsopimuksella tai neuvotella Tietoala ry:n kanssa oman yrityskohtaisen työehtosopimuksen. Tällä tavalla yritys saa työpaikan työehdot kerralla kuntoon.

Monet työelämän laadulliset asiat ovat myös Tietoalan neuvottelemia. Työehtosopimusneuvotteluissa Tietoala ja Teknologiateollisuuden työnantajat ovat sopineet esimerkiksi lisä-, yli- ja sunnuntaityön korotetuista korvauksista, lomarahoista, sairausajan palkoista, palkallisen sairausajan kestosta, palkallisista perhevapaista ja palkallisista arkipyhistä. Tietolan tavoitteena on, että nämä edut säilyvät niilläkin työpaikoilla, jotka eivät ole vielä liittyneet työehtosopimukseen.

Liity nyt, niin meillä on vaikuttava ja vahva Tietoala.

Kannattaa liittyä heti, mutta jos kuitenkin haluat vielä miettiä, niin ota tästä pari maistiaista.

Liity tästä! Jäsenyys on järkivalinta.