14 § Varallaolo

Jos työntekijä sopimuksensa mukaan on velvollinen olemaan asunnossaan tai muussa päivystysvalmiudessa, josta hänet tarvittaessa voidaan sovitulla tavalla kutsua työhön, maksetaan hänelle siltä ajalta, jonka hän joutuu olemaan sidottuna työtä suorittamatta, puolet tuntiansion mukaisesta palkasta.

  1. Varallaolo, jota ei lueta työaikaan, pyritään järjestämään yhdenjaksoiseksi.
  2. Varallaoloaika keskeytyy työntekijän ryhdyttyä kutsun saatuaan työhön.
  3. Varallaolokorvaus maksetaan vähintään neljältä varallaolotunnilta.
  4. Varallaolosta voidaan sopia paikallisesti toisin.

Lue myös nämä

Tiedotteet

Kevään 2020 edustajakokouksen terveiset

Lue lisää
Artikkelit

Teknologiateollisuuden työmarkkinatoimijat suosittelevat: Osaamista kannattaa kehittää myös lomautusaikana

Lue lisää
Artikkelit

Suositus työpaikoille arvioida vuosiloma- ja lomarahakäytäntöjä

Lue lisää