14 § Varallaolo – Tietoala ry

14 § Varallaolo

Jos työntekijä sopimuksensa mukaan on velvollinen olemaan asunnossaan tai muussa päivystysvalmiudessa, josta hänet tarvittaessa voidaan sovitulla tavalla kutsua työhön, maksetaan hänelle siltä ajalta, jonka hän joutuu olemaan sidottuna työtä suorittamatta, puolet tuntiansion mukaisesta palkasta.

  1. Varallaolo, jota ei lueta työaikaan, pyritään järjestämään yhdenjaksoiseksi.
  2. Varallaoloaika keskeytyy työntekijän ryhdyttyä kutsun saatuaan työhön.
  3. Varallaolokorvaus maksetaan vähintään neljältä varallaolotunnilta.
  4. Varallaolosta voidaan sopia paikallisesti toisin.

Lue myös nämä

Artikkelit

Collective bargaining will continue to be worthwhile

Lue lisää
Artikkelit

Tietoalan kannanotto Teknologiateollisuuden päätökseen työehtosopimuksista

Lue lisää
Artikkelit

Paremmat työehdot

Lue lisää