16 § Hälytystyö – Tietoala ry

16 § Hälytystyö

 1. Hälytystyötä tehdään hälytyskutsun perusteella, jolloin työntekijä poistuttuaan työpaikalta joutuu tulemaan työhön säännöllisen työaikansa ulkopuolella.
 2. Hälytystyöstä maksetaan vähintään tunnin palkka ja hälytysrahaa seuraavasti:
 1. Päivätyössä (eli muussa kuin vuorotyössä)
  1. Jos kutsu on annettu säännöllisen työajan jälkeen tai työntekijän vapaapäivänä mutta ennen kello 22.00, maksetaan 2 tunnin palkkaa vastaava hälytysraha.
  2. Jos kutsu on annettu kello 22.00 ja kello 06.00 välisenä aikana, maksetaan 4 tunnin palkkaa vastaava hälytysraha.
 2. Vuorotyössä
   1. Aamuvuorossa
    Aamuvuorossa maksetaan hälytysrahaa kuten edellä päivätyön osalta on sovittu.
   2. Ilta- ja yövuorossa
    Jos kutsu on annettu 9 tunnin kuluessa työntekijän säännöllisen työajan päättymisestä, maksetaan 4 tunnin palkkaa vastaava hälytysraha.
   3. Jos kutsu annetaan 9 tunnin kuluttua säännöllisen työajan päättymisestä mutta vähintään tuntia ennen työntekijän seuraavan säännöllisen työajan alkamista, suoritetaan työntekijälle 2 tunnin palkkaa vastaava hälytysraha.
 1. Hälytystyötä koskevan 2. kohdan I a) alakohdan suuruista hälytysrahaa maksetaan myös silloin, kun samana päivänä säännöllisen työvuoron aikana annetun kutsun perusteella tehdään työtä kello 22.00 ja 06.00 välisenä aikana.
 2. Mikäli työ edellä I b) ja II b) kohdissa mainituissa tapauksissa on vuorokautista ylityötä, on hälytystyönä tehdyn työn ylityökorvaus heti 100 %.
 3. Hälytystyöstä voidaan sopia paikallisesti toisin.

Lue myös nämä

Artikkelit

Collective bargaining will continue to be worthwhile

Lue lisää
Artikkelit

Tietoalan kannanotto Teknologiateollisuuden päätökseen työehtosopimuksista

Lue lisää
Artikkelit

Paremmat työehdot

Lue lisää