Sääntömääräinen syyskokous – Tietoala ry

Sääntömääräinen syyskokous

Tietoala ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen

Tietoala ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 3.12.2022
klo 13:00 alkaen Insinöörit ja Ekonomit –talo, ravintola,
Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, joita ovat:

  • määrätään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2023
  • hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2023
  • valitaan yhdistyksen puheenjohtaja kaudeksi 2023 – 2024
  • päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen
  • varsinaiset jäsenet kaudeksi 2023 – 2024 erovuoroisten tilalle
  • valitaan hallituksen varajäsenet vuodeksi 2023
  • valitaan yksi tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ja yksi toiminnantarkastaja ja näille varahenkilöt

Muu asia voidaan kokouksessa ottaa käsiteltäväksi hallituksen jättäessä sellaisesta esityksen kokoukselle tai kun yhdistyksen varsinainen jäsen tekee sellaisesta esityksen. Kyseinen esitys on toimitettava hallitukselle kirjallisena vähintään kuusi (6) viikkoa ennen varsinaista kokousta.

Helsingissä 8.11.2022

Tietoala ry:n hallitus