Missä mennään, Tietoalan TES-neuvottelut? – Tietoala ry

Missä mennään, Tietoalan TES-neuvottelut?

Miten muiden alojen työtaisteluihin pitää suhtautua?

YTN teknologiateollisuus ja YTN suunnitteluala ovat jättäneet lakkovaroitukset, sekä asettaneet ylityö- ja vapaa-ajalla matkustamisen kiellot tukemaan TES-neuvotteluitaan. Näillä painostustoimilla ei ole suoraan vaikutusta Tietoalalle. Saatat silti törmätä tilanteeseen, jossa työskentelet esim. ulkopuolisena it-konsulttina painostustoimien alaisessa teknologiateollisuuden tai suunnittelualan yrityksessä.

Mikäli työskentelet konsulttina teknologiateollisuuden tai suunnittelualan työtaistelun piirissä olevalle asiakasyritykselle, kunnioita naapurialojen kollegoiden työtaistelutoimia. Tee vain niitä töitä, joita normaalistikin tekisit. Älä ota vastaan sellaisia uusia työtehtäviä, jotka jäisivät naapurialan lakon takia tekemättä ja joita et normaalistikaan tekisi. Jos työskentelet lakonalaisen asiakasyrityksen tiloissa, niin mahdollisuuksien mukaan siirry töihin joko oman työnantajasi tiloihin tai tee etätöitä. Jos olet epävarma tilanteesta, niin juttele ensin asiakasyrityksen luottamusmiehen kanssa. Hän tietää parhaiten mikä on lakon alaista työtä.

Mikä on omien TES-neuvotteluidemme tilanne tällä hetkellä?

Tietoalan TES-neuvotteluita on käyty syyskuun puolesta välistä saakka. Neuvottelut työnantajaliitto Teknologiateollisuus ry:n kanssa ovat sujuneet hyvin. Olemme saaneet sovittua käytännössä kaikista muista asioista, paitsi palkkaratkaisusta ja kiky:n mukaisesta työajanpidennyksestä. Jo sovituista asioista voimme kertoa vain, että pidämme niitä positiivisina ja että ne kehittävät työehtosopimustamme hyvään suuntaan. Palkkaratkaisu ja kiky -työajanpidennys siis hiertävät vielä, mutta niistä ei päästä ratkaisuun pelkästään oman neuvottelupöydän kautta.

Miksi neuvottelumme ovat tauolla?

Työnantajaliitto Teknologiateollisuus ry ei halua tehdä sitovaa kiky, – tai palkkaratkaisua muiden sopimusalojen kanssa ennen kuin he ovat sopineet niistä suurimman vientialaliiton, Teollisuusliiton kanssa. Tämä estää meitäkin pääsemästä neuvottelutulokseen.

Miten kiky hiertää?

Palkkaratkaisu ja kiky-työajanpidennys ovat näissä neuvotteluissa oma erityinen asiansa. Kikyn työajanpidennyksen toteuttamistavasta on sovittu n. 300 työehtosopimuksessa, joten sitä voi hyvällä syyllä kutsua koko palkansaajaliikkeen asiaksi.

Palkansaajapuoli on pitänyt kikyä ja etenkin sen työajanpidennystä poikkeustilanteessa tehtynä väliaikaisratkaisuna. Työnantajapuolen mielestä taas kiky on tarkoitettu pysyväksi ja näin meillä on solmu valmiina. Teknologiateollisuus ry:n neuvottelujohtaja Minna Helle on viime keväästä saakka ajanut ehdotonta linjaa, jonka mukaan työajanpidennyksestä ei luovuta. Ei ainakaan ilman, että se vaikuttaisi neuvotteluissa sovittaviin palkankorotuksiin. Teknologiateollisuus on siis halunnut nitoa työajanpidennyksen kiinni palkkaratkaisuun. Helteen linjan mukaisesti työajanpidennyksen poistaminen vaatisi palkankorotuksista tinkimistä.

Meillä ei siis ole varsinaista neuvotteluongelmaa, mutta saamme sopimuksen vasta kun työnantajaosapuoli suostuu sopimaan. Tämä taas vaatii neuvotteluratkaisun Teollisuusliiton kanssa.

Miksi me emme aloita työtaisteluita?

Neuvottelutilanteemme ei ole oleellisesti muuttunut viime viikosta. Jäljellä olevat kysymykset ovat jumissa muillakin sopimusaloilla ja niihin liittyvät lukot aukeavat vasta kun Teollisuusliitolla on neuvotteluratkaisu. Työnantajaliitolla ei siis ole vielä halukkuutta saada sopimusta valmiiksi meidän kanssa, eikä edes suurten sopimusalojen lakon uhka ole saanut lukkoja auki. Käytännössä työnantajaliitto hakee keskitettyä ratkaisua, eikä meidän toimilla ole vielä tässä vaiheessa vaikutusta.

Haluamme myös pitää neuvottelut omissa käsissämme. Emme halua tässä tilanteessa aloittaa työtaistelutoimenpiteitä, joiden takia TES-neuvottelut siirtyisivät valtakunnansovittelijan luo Bulevardille. Tällöin työehtosopimuksemme sisältöä määrittelisi valtakunnansovittelija jolloin vaarana olisi menettää jo saavutetut tulokset. Uskomme saavuttamamme jäsenillemme paremman neuvotteluratkaisun neuvottelemalla siitä itse ilman valtakunnansovittelijaa johtamassa neuvotteluita.

Aloitammeko työtaistelut jossain vaiheessa?

Mielestämme työtaistelut ovat ase, jota käytetään vain, kun siihen on aito tarve. Tällaista tarvetta emme ole näissä neuvotteluissamme vielä kokeneet, sillä olemme päässeet neuvotellen yhteisymmärrykseen muista tärkeistä asioista. Jos kuitenkin tilanne muuttuu ratkaisevasti, on meillä täysi valmius ryhtyä toimenpiteisiin nopeasti.

Lue myös nämä

Tiedotteet

IT-ala, järjestäydy!

Lue lisää
Tiedotteet

Tietoala ry:n syyskokous 2022

Lue lisää
Tiedotteet

Tietotekniikan palvelualan valtakunnallisen työehtosopimuksen voimassaolo päättynyt

Lue lisää