Kevätkokous 2020 – Tietoala ry

Kevätkokous 2020

Tietoala ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen.

Aika: 19.9.2020 klo 13:00 alkaen
Paikka: Insinöörit-Ekonomit –talo, Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki.

Ennen kokousta tarjotaan lounas ennakkoon ilmoittautuneille klo 12 – 12.30.
Lounastarjoilu päättyy klo 12.30.
Lounaalle ilmoittautuminen on päättynyt.
Tietoala korvaa kohtuulliset matkakulut kevätkokoukseen Matkustusohjeen mukaan.

Kokous alkaa klo 13 ja päättyy noin klo 16.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, joita ovat:

  • hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 2019
  • tilikertomus sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto vuoden 2019 tileistä ja toiminnasta
  • päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen alijäämän kattamisesta
  • vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille

Lisäksi kokouksessa käsitellään hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen 6§, Jäsenet muuttaminen siten, että siihen lisätään opiskelijajäsenet. Muutokset koskevat kyseisen pykälän 1:stä momenttia ja lisäksi lisätään uusi 4:s momentti, jolloin pykälässä on yhteensä seitsemän momenttia.

Ensimmäinen momentti muutetaan muotoon:

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, kannattajajäseniä, kunniajäseniä ja jäsenyhdistyksiä.

Ja uusi neljäs momentti on:

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka opiskelee päätoimisesti yhdistyksen toimialaan liittyvää opintosuuntaa. Opiskelijajäsenellä ei ole puhe- ja läsnäolo-oikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Muu asia voidaan kokouksessa ottaa käsiteltäväksi hallituksen jättäessä sellaisesta esityksen kokoukselle tai kun yhdistyksen varsinainen jäsen tekee sellaisesta esityksen. Kyseinen esitys on toimitettava hallitukselle kirjallisena vähintään kuusi (6) viikkoa ennen varsinaista kokousta.

Helsingissä 20.8.2020