10 § Vuorolisät vuorotyössä

  1. Ilta- ja yövuorossa suoritetusta työstä maksetaan säännöllisen työajan tunneilta ilta- ja yövuorolisää.
 Iltavuorolisä 1.3.2020 alkaen €/
tunti
kuukausipalkka alle 21104,35
kuukausipalkka yli 21104,58
 Iltavuorolisä 1.2.2021 alkaen €/
tunti
kuukausipalkka alle 21524,44
kuukausipalkka yli 21524,67
  1. Yövuorolisä on kaksi kertaa kulloinenkin iltavuorolisä.
  2. Vuorotyössä olevalle työntekijälle maksetaan ylityön ajalta ylityökorvauksella korottamaton vuorotyölisä sen vuoron mukaan, jonka aikana ylityö tehdään.

Lue myös nämä

Tiedotteet

Kevään 2020 edustajakokouksen terveiset

Lue lisää
Artikkelit

Teknologiateollisuuden työmarkkinatoimijat suosittelevat: Osaamista kannattaa kehittää myös lomautusaikana

Lue lisää
Artikkelit

Suositus työpaikoille arvioida vuosiloma- ja lomarahakäytäntöjä

Lue lisää