10 § Vuorolisät vuorotyössä – Tietoala ry

10 § Vuorolisät vuorotyössä

  1. Ilta- ja yövuorossa suoritetusta työstä maksetaan säännöllisen työajan tunneilta ilta- ja yövuorolisää.
 Iltavuorolisä 1.3.2020 alkaen €/
tunti
kuukausipalkka alle 21104,35
kuukausipalkka yli 21104,58
 Iltavuorolisä 1.2.2021 alkaen €/
tunti
kuukausipalkka alle 21524,44
kuukausipalkka yli 21524,67
  1. Yövuorolisä on kaksi kertaa kulloinenkin iltavuorolisä.
  2. Vuorotyössä olevalle työntekijälle maksetaan ylityön ajalta ylityökorvauksella korottamaton vuorotyölisä sen vuoron mukaan, jonka aikana ylityö tehdään.

Lue myös nämä

Artikkelit

Collective bargaining will continue to be worthwhile

Lue lisää
Artikkelit

Tietoalan kannanotto Teknologiateollisuuden päätökseen työehtosopimuksista

Lue lisää
Artikkelit

Paremmat työehdot

Lue lisää