10 § Vuorolisät vuorotyössä – Tietoala ry

10 § Vuorolisät vuorotyössä

  1. Ilta- ja yövuorossa suoritetusta työstä maksetaan säännöllisen työajan tunneilta ilta- ja yövuorolisää.
 Iltavuorolisä 1.3.2022 alkaen €/
tunti
kuukausipalkka alle 21104,48
kuukausipalkka yli 21104,71

 

  1. Yövuorolisä on kaksi kertaa iltavuorolisän suuruinen, ellei paikallisesti toisin sovita.
  2. Vuorotyössä olevalle työntekijälle maksetaan ylityön ajalta ylityökorvauksella korottamaton vuorotyölisä sen vuoron mukaan, jonka aikana ylityö tehdään.

Lue myös nämä

Artikkelit

Tietoalan työntekijät tyyväisiä etätyöhön

Lue lisää
Tiedotteet

Tietotekniikan palvelualalle uusi valtakunnallinen työehtosopimus

Lue lisää
Tiedotteet

Terveiset syyskokouksesta

Lue lisää