14§ Varallaolo, puhelinsoittokorvaus ja hälytystyö – Tietoala ry

14§ Varallaolo, puhelinsoittokorvaus ja hälytystyö

Varallaolosta, puhelinsoittokorvauksesta ja hälytystyöstä sovitaan paikallisesti. Korvauksista ja menettelytavoista voidaan tehdä myös paikallinen kokonaisratkaisu.

  1.  Varallaolo
    Ellei varallaolokorvauksesta ole sovittu paikallisesti, maksetaan työntekijälle 40 % tuntiansion mukaisesta palkasta.

Pöytäkirjamerkintä:

Osapuolet sopivat, ettei yllä mainittu kirjaus vaikuta ennen 01.12.2021 yrityksessä käytössä olleisiin varallaoloa koskeviin paikallisiin sopimuksiin.

1.1.Varallaoloaika pyritään järjestämään yhdenjaksoiseksi, eikä sitä lueta työaikaan.

1.2. Varallaoloaika keskeytyy työntekijän ryhdyttyä kutsun saatuaan työhön.

1.3 Varallaolokorvaus maksetaan vähintään neljältä varallaolotunnilta.

  1. Puhelinsoittokorvaus

2.1. Muuna kuin työntekijän varallaolo- tai työaikana tapahtuvasta puhelusta, jolla työntekijä antaa puhelimitse toimintaohjeita tai määräyksiä työsuorituksessa, suoritetaan työntekijälle korvauksena yksinkertainen tuntipalkka yhdeltä tunnilta.
Soveltamisohje:
Työnantajan ja työntekijän on suositeltavaa käydä keskustelu niistä periaatteista, jotka koskevat työajan tai varallaolon ulkopuolella tapahtuviin puheluihin vastaamista sekä puhelinsoittokorvauksen maksamisen edellytyksenä olevien toimintaohjeitten luonnetta.

2.2. Kello 21.00 ja kello 06.00 välisenä aikana sekä sunnuntaisin, kirkollisena juhlapäi-vänä, itsenäisyyspäivänä ja vapunpäivänä tapahtuneesta soitosta suoritetaan korvauksena yksinkertainen tuntipalkka kahdelta tunnilta.

2.3. Puhelinsoittokorvauksesta voidaan paikallisesti sopia toisin.

  1. Hälytystyö
    Hälytystyötä tehdään hälytyskutsun perusteella, jolloin työntekijä poistuttuaan työpaikalta joutuu tulemaan työhön säännöllisen työaikansa ulkopuolella.

3.1 Hälytystyöstä maksetaan vähintään tunnin palkka ja hälytysrahaa seuraavasti:
a) Jos kutsu on annettu säännöllisen työajan jälkeen tai työntekijän vapaapäivänä mut-ta ennen kello 21.00, maksetaan 2 tunnin palkkaa vastaava hälytysraha.

b) Jos kutsu on annettu kello 21.00 ja kello 06.00 välisenä aikana, maksetaan 3 tunnin palkkaa vastaava hälytysraha.

3.2 Mikäli työ edellä b) kohdassa mainitussa tapauksessa on vuorokautista ylityötä, on hälytystyönä tehdyn työn ylityökorvaus heti 100 %.

  1. Matkustusaika varallaolo- ja hälytystyössä

Matkustusaika rinnastetaan varallaolossa ja hälytystyössä työaikaan, ellei paikallisesti muuta sovita.

 

 

Lue myös nämä

Tiedotteet

IT-ala, järjestäydy!

Lue lisää
Tiedotteet

Tietoala ry:n syyskokous 2022

Lue lisää
Tiedotteet

Tietotekniikan palvelualan valtakunnallisen työehtosopimuksen voimassaolo päättynyt

Lue lisää