22 § Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu – Tietoala ry

22 § Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu

  1. Luottamusmiehestä, luottamusmiehen asemasta ja tehtävistä, luottamusmiehen työsuhdeturvasta ja luottamusmiehelle maksettavasta korvauksesta on sovittu luottamusmiessopimuksella (liite 2).
  2. Työsuojeluvaltuutetulla on työsopimuslain 7 luvun 10 §:n mukainen irtisanomis- ja lomautussuoja.
  3. Työsuojeluvaltuutettua ei saa valtuutetun tehtäviensä hoitamisen takia erottaa työstä eikä sen johdosta siirtää alempipalkkaiseen tai vähempiarvoiseen työhön kuin missä hän oli valituksi tullessa. Työsuojeluvaltuutetun mahdollisuuksia kehittyä ja edetä am-matis-saan ei saa heikentää valtuutetun tehtävien takia.
  4. Varsinaisen työn vaikeuttaessa työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista on hänelle järjestettävä muuta työtä ottaen huomioon yrityksen tai sen osan olosuhteet sekä valtuutetun ammattitaito. Tällainen järjestely ei saa aiheuttaa ansioiden alentumista.
  5. Varavaltuutetun hoitaessa työsuojeluvaltuutetun tehtäviä hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin työsuojeluvaltuutetulla.
  6. Työsuojeluvaltuutetulle, jonka työsopimus on päätetty tämän sopimuksen vastaisesti, työnantajan on maksettava hyvityssakkojen sijasta korvausta työsopimuslain mukaisesti.
  7. Työsuojeluvaltuutetun osallistumisesta koulutukseen on sovittu liittojen välillä voimassa olevassa koulutussopimuksessa (liite 3).
  8. Työsuojeluvaltuutettujen korvaukset ovat seuraavat:
Edustettujen työntekijöiden
lukumäärä
Korvaus 1.3.2022 alkaen €/kk
20 - 10040
101 - 40066
yli 40076

Lue myös nämä

Artikkelit

Lomaraha – kiitos ammattiliittosi

Lue lisää
Artikkelit

Pitkäperjantai, vapunpäivä, juhannusaatto, jouluaatto, uudenvuoden aatto… nehän ovat tavallisia työpäiviä?

Lue lisää
Tiedotteet

Tietotekniikan palvelualalle uusi työehtosopimus

Lue lisää