24 § Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu – Tietoala ry

24 § Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu

  1. Luottamusmiehestä, luottamusmiehen asemasta ja tehtävistä, luottamusmiehen työsuhdeturvasta ja luottamusmiehelle maksettavasta korvauksesta on sovittu luottamusmiessopimuksella (liite 2).
  2. Työsuojeluvaltuutetulla on työsopimuslain 7 luvun 10 §:n mukainen irtisanomis- ja lomautussuoja.
  3. Työsuojeluvaltuutettua ei saa valtuutetun tehtäviensä hoitamisen takia erottaa työstä eikä sen johdosta siirtää alempipalkkaiseen tai vähempiarvoiseen työhön kuin missä hän oli valituksi tullessa. Työsuojeluvaltuutetun mahdollisuuksia kehittyä ja edetä am-matis-saan ei saa heikentää valtuutetun tehtävien takia.
  4. Varsinaisen työn vaikeuttaessa työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista on hänelle järjestettävä muuta työtä ottaen huomioon yrityksen tai sen osan olosuhteet sekä valtuutetun ammattitaito. Tällainen järjestely ei saa aiheuttaa ansioiden alentumista.
  5. Varavaltuutetun hoitaessa työsuojeluvaltuutetun tehtäviä hänellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin työsuojeluvaltuutetulla.
  6. Työsuojeluvaltuutetulle, jonka työsopimus on päätetty tämän sopimuksen vastaisesti, työnantajan on maksettava hyvityssakkojen sijasta korvausta työsopimuslain mukaisesti.
  7. Työsuojeluvaltuutetun osallistumisesta koulutukseen on sovittu liittojen välillä voimassa olevassa koulutussopimuksessa (liite 3).
  8. Työsuojeluvaltuutettujen korvaukset ovat seuraavat:

Edustettujen työntekijöiden
lukumäärä
Korvaus 1.3.2020 alkaen €/kk
20 - 10038
101 - 40064
yli 40074

Edustettujen työntekijöiden
lukumäärä
Korvaus 1.2.2021 alkaen €/kk
20 - 10039
101 - 40065
yli 40075

Lue myös nämä

Artikkelit

Collective bargaining will continue to be worthwhile

Lue lisää
Artikkelit

Tietoalan kannanotto Teknologiateollisuuden päätökseen työehtosopimuksista

Lue lisää
Artikkelit

Paremmat työehdot

Lue lisää