18 § Työntekijän sairastuminen

  1. Edellytykset
   Sairausajalta työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa jos:

   • työntekijä on sairastumisen tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työsopimuksen mukaista työtä ja
   • työtekijä ei ole aiheuttanut työkyvyttömyyttä tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.
  2. Ilmoitusvelvollisuus ja lääkärintodistus
   Työntekijän on viipymättä ilmoitettava poissaolosta ja jos mahdollista sen kestosta. Työntekijän on vaadittaessa esitettävä työkyvyttömyydestä lääkärintodistus tai muu työnantajan hyväksymä selvitys.
   Työnantajan nimetessä lääkärin suorittaa työnantaja lääkärintodistuksen hankkimiskustannukset.
  3. Palkanmaksu
   Palkka maksetaan kunkin työkyvyttömyystapauksen yhteydessä työsuhteen alettua seuraavasti:

   • alle 3 vuotta, neljän viikon ajalta,
   • 3 vuotta, mutta alle 5 vuotta, viiden viikon,
   • 5 vuotta, mutta alle 10 vuotta, kuuden viikon,
   • vähintään 10 vuotta, kahdeksan viikon ajalta
  4. Työnantaja voi toteuttaa sairausajan palkan maksamisen joko
   • siten, että sairausvakuutuslain karenssipäiviltä maksetaan täysi palkka ja tämän jälkeisiltä työpäiviltä päiväpalkan ja sairausvakuutuslain perusteella suoritettavan päivärahan erotus tai
   • siten, että työnantaja maksaa palkan työntekijälle, jolloin työnantaja hakee itselleen sairausvakuutuskorvauksen
  5. Jos sairausvakuutuslain tarkoittamaa päivärahaa ei työntekijästä johtuvasta syystä makseta tai jos se maksetaan lakisääteistä pienempänä, vähenee työnantajan palkanmaksuvelvollisuus maksamatta jääneellä määrällä.
  6. Sairausajan palkasta vähennetään samasta työkyvyttömyydestä ja samalta ajanjaksolta saatu päiväraha tai siihen rinnastettava korvaus, joka maksetaan lain perusteella, työnantajan osaksi tai kokonaan kustantaman vakuutuksen perusteella tai työnantajan kannatusmaksua saavasta sairausvakuutuskassasta.

 

Lue myös nämä

Tiedotteet

Kevään 2020 edustajakokouksen terveiset

Lue lisää
Artikkelit

Teknologiateollisuuden työmarkkinatoimijat suosittelevat: Osaamista kannattaa kehittää myös lomautusaikana

Lue lisää
Artikkelit

Suositus työpaikoille arvioida vuosiloma- ja lomarahakäytäntöjä

Lue lisää