3§ Työehtosopimuksen kehittäminen – Tietoala ry

3§ Työehtosopimuksen kehittäminen

Liitot asettavat työryhmän, joka käsittelee jatkuvan neuvottelun periaatteen mukaisesti työehtosopimukseen liittyviä asioita pyrkien kehittämään yritysten kilpailukykyä ja työntekijöiden työehtoja ja ryhtyen mahdollisesti tarvittaviin toimenpiteisiin. Työryhmä edistää myös erimielisyysasioiden tehokasta käsittelyä ja pyrkii jatkuvasti ylläpitämään ja lujittamaan osapuolten välisiä hyviä neuvottelusuhteita ja yhteistoimintaa.

Työryhmä selvittää lisäksi työlainsäädännön muutosten, erityisesti perhevapaauudistuksen ja yhteistoimintalain uudistuksen, vaikutuksia työehtosopimukseen. Perhevapaauudistuksen osalta liitot toteavat, että sopimuskauden aikana mahdollisesti tulevat perhevapaita koskevat lainsäädäntömuutokset eivät vaikuta työehtosopimuksessa määriteltyihin äitiys- tai isyysvapaan palkallisiin jaksoihin. Äitiys- ja isyysvapaan palkkaa maksetaan työehtosopimuksen mukaisesti laissa määriteltyjen vapaiden nimikkeistä riippumatta. Työryhmä seuraa perhevapaauudistuksen etenemistä ja huomioi yhdessä sovittavalla tavalla kustannusneutraalisti uudistuksesta aiheutuvat muutostarpeet työehtojen kehittämisessä.

Lisäksi työryhmä selvittää mahdollisuuksia siirtyä viisipäiväiseen lomaviikkoon kustannusneutraalisti ja sen kokeilemista nykyisten työehtosopimusmääräysten rinnalla

Lue myös nämä

Tiedotteet

Tietoala ry Insinööriliiton vuoden jäsenjärjestö

Lue lisää
Artikkelit

Tietoalan työntekijät tyyväisiä etätyöhön

Lue lisää
Tiedotteet

Tietotekniikan palvelualalle uusi valtakunnallinen työehtosopimus

Lue lisää