Olisiko sinusta luottamusmieheksi? – Tietoala ry

Olisiko sinusta luottamusmieheksi?

Jos arvostat oikeudenmukaisuutta ja rehellisyyttä ja koet, että kaikkia työyhteisösi jäseniä tulee kohdella oikeudenmukaisesti, sinussa on ainesta luottamusmieheksi. Luottamusmies voi olla kuka tahansa, joka on siitä hommasta kiinnostunut ja haluaa auttaa muita. Mitään erityisvaatimuksia tai koulutusvaatimuksia ei homman aloittamiseen ole. Ennemminkin pitää olla asiasta kiinnostunut ja halukas oppimaan uusia asioita.

Kaukana takana ovat ainakin meidän akavalaisessa kentässämme ne ajat, jolloin luottamusmiehet valittiin poliittisin perustein. Valinnan jälkeen heidät lähetettiin monen kuukauden internaattikurssille, jossa ilkeämielisten mukaan opetettiin ensin lukemaan ja sitten vasta päästiin asiaan ja aloitettiin muu koulutus elinikäiseen rooliin luottamusmiehenä isossa savupiipputeollisuuden tehtaassa. Nykyään työntekijöiden koulutustaso on jo sellainen, ettei yleissivistävää koulutusta meidän aloillamme erikseen tarvitse antaa ja luottamusmiehen roolikaan ei enää ole lopun työuran mittainen läheskään aina, vaan luottamusmieheksi ryhdytään, kun elämäntilanne ja työtehtävät antavat siihen mahdollisuuden ja kiinnostusta löytyy. Sen ei välttämättä olekaan tarkoitus olla kuin yksi vaihe työuralla silloin, kun se sopii omiin kuvioihin. Uran pituus luottamusmiehenä riippuukin kiinnostuksesta ja omasta halusta sekä siitä onko sinulla jäsenistön kannatus tehtävään.

Moni kokee luottamusmiehen tehtävät liian vaativiksi ja he pelkäävät sitä, etteivät mahdollisesti selviä niistä. Myös asema työyhteisössä askarruttaa. Onneksi liitot kouluttavat luottamusmiehiksi valittuja jäseniään jo hyviksi koetuilla koulutusjaksoilla, jotka eivät ole kohtuuttoman pitkiä ja aikaa vieviä, vaan niihin pystyy luottamusmiehiksi valittu osallistumaan muiden työtehtävien siitä liikaa kärsimättä. Yleensä kurssit ovat useammassa osassa ja niitä järjestetään useampia vuodessa, joten kursseille on mahdollista osallistua oman työtilanteen mukaan. Lisäksi yleensä luottamusmiehille tarkoitetut kurssit ovat TES-osapuolten kesken sovittu niillä aloilla, joilla työehtosopimuksia on, joten niihin on osallistumisoikeus valituilla luottamusmiehillä jo koulutussopimuksen perusteella.

Moni pelkää leimautuvansa, jos ryhtyy luottamusmieheksi ja urakehityksen joko hidastuvan tai kokonaan tyssäävän tämän takia. Joissakin työpaikoissa tämä saattaakin pitää paikkansa ja jos olet kiinnostunut nopeasta urakehityksestä, ei luottamusmiehen homma välttämättä sinulle sovi, mutta tässäkin on hyvin isoja työnantajakohtaisia eroja. Jos olet kiinnostunut yleisestä työhyvinvoinnista ja olet tyytyväinen työuraasi ja -tehtäviisi, saattaisi luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun homma olla mielenkiintoinen lisä työssäsi. Pääsisit vaikuttamaan paikalliseen sopimiseen ja työpaikkasi työoloihin ja voisit auttaa kollegoitasi. Toimiminen luottamusmiehenä on mielenkiintoista ja usein palkitsevaa, siinä oppii uusia asioita ja tutustuu uusiin ihmisiin. Jopa luottamusmiehen tehtävien kaikkein ikävimmät puolet eli yt-neuvottelut ja ihmisten tukeminen irtisanomistilaisuuksissa ovat kasvattavia, vaikkakin raskaita.

Yt-neuvotteluissa käydään läpi yrityksen tilaa lain suomin edellytyksin. Vaikka yleisesti ollaan sitä mieltä, että lain nimen tulisi olla irtisanomislaki, niin parempi se kuitenkin on työntekijöiden kannalta, että asioita käydään yhteisesti läpi. Tällöin työntekijäpuolella on mahdollisuus tuoda omia näkemyksiään esille siitä, miten työnantajan suunnittelemat toimenpiteet vaikuttavat yrityksen toimintaan. Usein ei myöskään työnantajalla ole selvää kuvaa kaikkien irtisanomisuhan alla olevien henkilöiden rooleista ja silloin luottamusmies pystyy perustelemaan neuvotteluissa miksei joitakin rooleja tai henkilöitä tulisi irtisanoa ja näin saadaan lopullista irtisanottavien määrää vähennettyä. Jokainen pelastettu työpaikka on tärkeä ja niistä pitää osata nauttia pieninä voittoina taistelussa, jossa lopputulos kuitenkin on jo etukäteen tiedossa. Jokainen ottaa tuollaiset neuvottelut raskaasti ja se vaikuttaa omaan jaksamiseen neuvotteluiden aikana, mutta kun muistaa olevansa yhteisellä asialla ja koittaa tehdä parhaansa siinäkin vaikeassa tilanteessa, se auttaa jaksamisessa. Hyvä mieli pelastetuista työpaikoista on se suurin palkinto, vaikket voikaan kertoa kollegalle, että hän oli irtisanomisuhan alla, muttei tullut irtisanotuksi.

Irtisanomistilanteessa työntekijällä on oikeus saada tuekseen joku henkilö ja yleensä se on luottamusmies, jolle tämä tehtävä tulee jo toimenkuvan perusteella. Luottamusmiehen tuki irtisanomistilanteessa voi olla irtisanottavalle todella tärkeää varsinkin, jos irtisanominen tulee puskista yllätyksenä hänelle. Tällöin luottamusmies voi auttaa irtisanottavaa selviämään tilanteesta mahdollisimman hyvin tukemalla irtisanottavaa neuvoilla, kokemuksellaan ja olemalla tilanteessa rauhallinen. Koskaan irtisanomistilaisuus ei kokemuksena ole kiva eikä hauska, mutta kun tiedät, että voit auttaa toista vaikeassa tilanteessa, sen jaksaa ja jälkeenpäin usein on hyvä mieli siitä pienestä tuesta, jonka voi toiselle tarjota.

Luottamusmiehen ei koskaan tarvitse toimia yksin, vaikkei hänellä olisikaan työpaikalla muita luottamusmieskollegoita. Hän saa aina tukea ja neuvoja Insinööriliitosta omilta työehtoasiantuntijoilta ja lakimiehiltä sellaisissa asioissa, joihin hän ei itse osaa vastata tai jotka askarruttavat. Liitot järjestävät myös luottamusmiehille yhteisiä seminaareja, joissa saa ajankohtaista tietoa työelämän muutoksista ja jotka auttavat verkostoitumaan muiden yritysten luottamusmiesten kanssa.

Tietotekniikan palvelualalla seminaarit sovitaan vuosittain koulutussopimuksessa, joka neuvotellaan Teknologiateollisuuden ja Tietoalan ja YTN:n kesken. Muilla Teknologiateollisuuden sopimusaloilla koulutussopimukset sovitaan sen ja YTN:n kesken. Koulutussopimuksessa oleviin koulutuksiin luottamusmiehillä on jo lähtökohtaisesti lupa osallistua. Toki osallistumisesta täytyy sopia esimiehen kanssa ja ottaa huomioon työtilanne, ettei jälkeenpäin huku rästiin jääneisiin töihin. Koulutuksiin kannattaa osallistua, jos työtilanne antaa myöden.

Nimimerkki ”2CV”

Lue myös nämä

Blogi

Ylitöiden mutkikas maailma

Lue lisää
Teknologiateollisuuden seminaari 24.9.2021 Blogi

Mikä oli Teknologiateollisuuden strategiamuutoksen perimmäinen tarkoitus?

Lue lisää
Työhönottoilmoitus Blogi

Paikallinen sopiminen: uhka vai mahdollisuus?

Lue lisää