Personnel category: Varajäsenet

Kirsi Huikarinen

Jani Häyrinen

Maria Seppälä

Nina Räsänen