TIETOTEKNIIKAN PALVELUALAN IRTISANOMISSUOJASOPIMUS – Tietoala ry

TIETOTEKNIIKAN PALVELUALAN IRTISANOMISSUOJASOPIMUS

1 § Soveltamisala
Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassaolevan työsopimuksen irtisanomista, työntekijän lomauttamista sekä työsopimuksen purkamista ja purkautumista. Sopimus koskee myös työntekijän irtisanoutumista sekä menettelyä, jota työsopimusta päätettäessä ja työntekijää lomautettaessa on noudatettava.

Soveltamisohje:

Sopimus ei koske työsopimuksen päättämistä tai työntekijän lomauttamista, jos perusteena on
– työsopimuksen purkaminen koeaikana (TSL 1 luku 4 §).
– yrityssaneeraus (TSL 7 luku 7 §) taikka
– työnantajan konkurssi tai kuolema (TSL 7 luku 8 §).

Työsopimusta edellä mainituilla perusteilla päätettäessä noudatetaan kuitenkin tämän sopimuksen 5 ja 6 §:n menettelytapamääräyksiä sekä koeaikapurun osalta myös 11 §:ssä sovittua menettelyä. Sopimus ei myöskään koske ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuja oppisopimussuhteita.

Lue myös nämä

Artikkelit

Puheenjohtajan terveiset

Lue lisää
Tiedotteet

Talven 2021 – 2022 mökit haettavissa

Lue lisää
Artikkelit

Collective bargaining will continue to be worthwhile

Lue lisää