Lakisääteinen palkankorotus – Tietoala ry

Lakisääteinen palkankorotus

Mistä ne palkankorotukset tulevat? 

Palkan muodostuksen (suuruuden, erilaisten lisien jne.) taustalla on kaksi tekijää. Oma henkilökohtainen työsopimus sekä toimialan kattava työehtosopimus. 

 

Työehtosopimuksessa määritellään kunkin toimialan palkkojen lähtötasot, joiden päälle kukin voi sopia enemmän omassa työsopimuksessaan. Ylärajana on se, kuinka paljon työnantaja on valmis maksamaan. Työehtosopimus määrittelee siis vain palkkojen minimitasot.  

Työehtosopimuksessa sovitaan hyvin monia muitakin asioita, joilla on työsuhteelle ja työhyvinvoinnille iso merkitys. Palkallisen loman kesto, lomarahat, ylityökorvaukset, palkallinen sairausloma, palkallinen sairaan lapsen hoito, irtisanomisajat, arkipyhien palkka sekä erilaiset perhevapaat jne. Työehtosopimus on sen verran laaja ja kattava, että tavallinen palkansaaja ei yksin pysty neuvottelemaan sen sisältämiä etuja itselleenOnneksi ei tarvitsekaan, sillä Tietoala ry tekee sen. 

 

Kattavat työehtosopimukset 

Työehtosopimuksissa sovitut palkankorotukset ja työehdot koskevat toimialan kaikkia työntekijöitä, eivät pelkästään työehtosopimuksen neuvotelleen ammattiliiton (Tietoala) jäseniä. Näin ollen sellaisetkin henkilöt saavat palkankorotuksen, jotka eivät ammattiliittoon kuulu. Voisiko tuossa olla syy sille, että yllättävän moni luulee palkankorotusten taustalla olevan jonkin muun tahon kuin ammattiliiton? 

 

Suomessa ei ole minimipalkkalakia 

Esimerkiksi Ranskassa, Britanniassa ja USA:ssa on minimipalkkalaki, mutta esim. Suomessa ja Ruotsissa ei. Meillä palkkojen minimitasot määräytyvät ammattiliittojen solmimissa työehtosopimuksissa. Pääsääntöisesti minimipalkkalaki tarkoittaa samaa minimipalkkaa, oli sitten lääkäri tai leipuri. Valtio ja toimialakohtaisia eroja minimipalkoissa on. Esimerkiksi USA:ssa minimipalkka on useimmilla aloilla 7,25 dollaria/h, mutta ravintola-alalla vain 2,13 dollaria/h.  

 

Minimipalkkalaki ei turvaa kohtuullista palkkatasoa 

Kuten USA:n esimerkki osoittaa, niin minimipalkkalakiin perustuva palkkojen lähtötaso tietäisi suurimmalle osalle suomalaisipalkan alennustaSamalla se tarkoittaisi, että päätökset palkkojen lähtötasosta tekisivät kansanedustajat eduskunnassa. Voisi olla mielenkiintoista seurata, miten eri puolueet kulloinkin määrittelisivät suomalaisille sopivat palkat. Kuinkakohan moni suomalainen toivoo, että eduskunta päättää hänen palkkansa? 

Uskomme, että nykyinen ammattiliittojen ja työnantajien välisiin neuvotteluihin perustuva työehtojen ja palkkojen määräytyminen on palkansaajien etu. Järjestäytyminen omaan ammattiliittoon on hyvä tae sille, että palkoista sopii jatkossakin oma etujärjestö. Meillä se on Tietoala. 

 

LIITY NYT: http://tietoala.fi/liity-jaseneksi-2/

 

Tietoala ry on osa Insinööriliittoa

Lue myös nämä

Artikkelit

Lomaraha – kiitos ammattiliittosi

Lue lisää
Artikkelit

Pitkäperjantai, vapunpäivä, juhannusaatto, jouluaatto, uudenvuoden aatto… nehän ovat tavallisia työpäiviä?

Lue lisää
Artikkelit

Ratsastustapahtuma Solbackan tallilla

Lue lisää