Tietoalan kannanotto Teknologiateollisuuden päätökseen työehtosopimuksista – Tietoala ry

Tietoalan kannanotto Teknologiateollisuuden päätökseen työehtosopimuksista

Työehtosi ovat vaarassa muuttua IT-alalla

 

Työnantajaliitto Teknologiateollisuus ry ilmoitti viime viikolla, ettei se jatkossa enää tee työehtosopimuksia. Asialla on erittäin suurella todennäköisyydellä isoja vaikutuksia myös tietotekniikan palvelualan työntekijän arkeen.

 

Mitä tämä tarkoittaa, ja miksi tämän pitäisi kiinnostaa sinua?

 

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa on monet työsuhteesi ehdot sovittu paremmin kuin lain tuomat ehdot, tai niistä ei ole laissa mitään mainintaa. Näitä tällä hetkellä 30.11.2021 asti voimassa olevan työehtosopimuksen tuomia työehtoja ovat mm.

 

  • lakisääteistä pidempi palkallinen sairausvapaa
  • lomaraha
  • oikeus hoitaa sairastunutta lasta palkkaansa menettämättä
  • palkalliset perhevapaat
  • vähimmäispalkat
  • varallaolokorvaus
  • luottamusmies jne.

 

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen ovat neuvotelleet Tietoala ry ja YTN tietoala, jotka yhdessä edustavat alan työntekijöitä. Neuvotteluvastapuolena on ollut juurikin työehtosopimustoimintansa alas ajava Teknologiateollisuus ry.

 

Työehtosopimuksesta ovat hyötyneet kaikki työntekijät, myös ne, jotka eivät ole liiton jäseniä. Työnantajat taas ovat hyötyneet työehtosopimuksessa sovituista asioista mm. vallitsevan työrauhan sekä epäterveen kilpailun estymisen kautta.

 

Useilla neuvottelukierroksilla olemme hyvässä yhteishengessä saaneet neuvoteltua uuden työehtosopimuksen jo ennen vanhan sopimuksen päättymistä tai hyvin pian sen jälkeen.

 

Teknologiateollisuuden 25.3.2021 tekemän ilmoituksen perusteella olemme kuitenkin joulukuun alusta alkaen tilanteessa, jossa alalla ei ole enää työehtosopimusta. Samalla saattavat lakata myös kyseisellä työehtosopimuksella sovitut työsuhteesi ehdot.

 

Tietoala ry:n puheenjohtaja Jyrki Kopperi on yllättynyt tilanteesta, varsinkin näin koronan keskellä, kun yhteiskunta on haavoittuvimmillaan.

 

”Jos tarkoitus oli sekoittaa peliä, niin se totisesti onnistui. Teknologiateollisuus valitsi uudeksi työmarkkinalinjakseen pulushakin pelaamisen. Pitää myös muistaa, että Suomessa työelämän pelisäännöistä on sovittu yhdessä eikä niin, että yksi osapuoli mellastaa pelilaudalla miten haluaa.”

 

Tulevaisuus on siis sopimisen osalta täysin auki. Tiedossa on vain, että työnantajapuoli haluaa lisätä paikallista sopimista, mutta pitää samaan aikaan kiinni keskitetystä vientivetoisesta palkkamallista joka ei tähän paikalliseen sopimiseen istu.

 

”Tietotekniikan palvelualan TES on varsin joustava. Moni työnantaja on ollut tyytyväinen siihen, että asiat on sovittu työehtosopimuksessa eikä pyörää ole tarvinnut niiltä osin keksiä uudestaan. TES on mahdollistanut myös paikallisen sopimisen jo pitkään ja sitä on ollut mahdollista tehdä monipuolisesti. Työtaisteluitakaan ei alalla ole tarvittu pitkiin aikoihin. Herää kieltämättä kysymys, miten yksimielinen Teknologiateollisuuden päätös lähteä työehtosopimuksettomalle tielle on tosiasiassa ollut”, toteaa Kopperi.

 

Erikoista peliä jo ennakkoon?

 

Osa työnantajista on jo kiirehtinyt esittämään työntekijöilleen heidän työsopimustensa uusimista ”vastaamaan muuttunutta tilannetta” tms.

 

Muistutamme, että Teknologiateollisuuden ilmoitus ei lähtökohtaisesti aiheuta minkäänlaista tarvetta muuttaa työsopimusta. Työnantaja ei voi sitä myöskään yksipuolisesti tehdä tai vaatia.

 

Tilanteessa on helppo ns. ampua itseään jalkaan. Jos sinulle ehdotetaan työsopimuksesi uusimista, älä allekirjoita sitä, jollet ole aivan varma siitä, mistä siinä sovitaan. Näissä tilanteissa kannattaa olla yhteydessä työpaikkasi luottamusmieheen, tai hänen puuttuessa, suoraan liittoosi. Liitossa voit myös tarkistuttaa sinulle tarjotun sopimuksen.

 

Mitä jatkossa tapahtuu?

 

Teknologiateollisuus ry on perustanut uuden työnantajien yhdistyksen, Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n, jonka alle TES-toimintaa jatkamaan haluavien yritysten odotetaan järjestäytyvän. Jos tähän yhdistykseen liittyy riittävästi yrityksiä, voi TES-toiminnalle odottaa jatkuvuutta. Mutta mitään äkkiryntäystä kumpaankaan em. työantajaliitoista kuitenkaan tuskin on odotettavissa.

 

”Vaikka näin kävisikin, alan työntekijöiden työehtojen nykyisen tason säilyttäminen tulee olemaan haastavaa”, toteaa YTN tietoalan sopimusalavastaava Björn Wiemers. ”Jos työehtosopimuksessa sovittujen, työhyvinvointia ja jaksamista edistävien asioiden halutaan olevan olemassa myös jatkossa, on työntekijöillä oltava voimia pitää niistä kiinni. Järjestäytyminen on siis entistäkin tärkeämpää: Nyt jos koskaan on syytä liittyä liittoon.

 

Vahva veikkaus on, että nyt tekemällään päätöksellä Teknologiateollisuus ry epäonnistui jäsenyritystensä edunvalvonnassa mahdollistamalla villin lännen meiningin tietotekniikan palvelualalle. Tähän asti yritysten kilpailuasetelma on ollut kaikille tasavertainen. Työntekijöiden työehdot ja niistä aiheutuvat kustannukset ovat olleet suunnilleen samat ja kilpailu alalla on ollut tervettä.

 

Henkilöstökustannukset ovat kuitenkin tietotekniikka yritysten ylivoimaisesti suurin kustannus. Ei ole vaikeaa ennustaa, että juuri näitä kustannuksia tullaan usean työntekijän kohdalta jatkossa leikkaamaan. Jatkossa se, joka eniten kehtaa polkea työntekijöiden työehtoja voittaa tarjouskilpailut ja vastuulliset yritykset katsovat vieressä, kuinka sopimukset jäävät saamatta.

 

Miksi kannattaa olla jäsen

 

Lue myös nämä

Artikkelit

Ratsastustapahtuma Solbackan tallilla

Lue lisää
Artikkelit

Tietoalan työntekijät tyyväisiä etätyöhön

Lue lisää
Artikkelit

Yleissitovuuden jälkeinen aika – Post-binding period

Lue lisää