2 § Liittojen ja keskusjärjestöjen väliset sopimukset ja suositukset