2 § Liittojen ja keskusjärjestöjen väliset sopimukset ja suositukset – Tietoala ry

2 § Liittojen ja keskusjärjestöjen väliset sopimukset ja suositukset