TES lisäpöytäkirja 2020 – Tietoala ry

TES lisäpöytäkirja 2020

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY
TIETOALA RY
YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

Pöytäkirja koskien tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen muuttamista eräiltä osin

1§ Todetaan, että liittojen välillä on tänään sovittu liitteen 1 mukaisista muutoksista tietotekniikan palvelualan työehtosopimukseen. Muutoksia noudatetaan työehtosopimuksen osana.

2§ Muutokset astuvat voimaan tämän pöytäkirjan allekirjoituspäivänä ja ovat voimassa 31.12.2020 saakka tai kuitenkin enintään niin kauan kuin korona -viruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi säädettävät työlainsäädäntömuutokset ovat voimassa.

3 § Tämän pöytäkirjan liitteen 1 mukaisten muutosten voimassaolo tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa päättyy, ellei eduskunta hyväksy keskusjärjestöjen 18.3.2020 tekemän esityksen mukaisia tai sitä vastaavia muutoksia työttömyysturvalainsäädäntöön (kohdat 12-16) 15.4.2020 mennessä. Edellä tarkoitettu päättyminen todetaan liittojen välillä erikseen.

Helsingissä 23. päivänä maaliskuuta 2020

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY
TIETOALA RY
YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY


LIITE 1

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY
TIETOALA RY
YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

Määräaikaiset työehtosopimusmuutokset liittyen yrityksen toiminnan ja talouden turvaamiseen

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimukseen 20.2.2020 – 30.11.2021 on sovittu alla olevat muutokset tavoitteena turvata yritysten toimintaedellytykset ja työntekijöiden työpaikat.

Tietotekniikan palvelualan irtisanomissuojasopimus

10 § Neuvottelumenettely

1 Taloudelliset, tuotannolliset tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt (neuvotteluajat)

Jos neuvottelujen kohteena on toimenpide, joka ilmeisesti johtaa työntekijän tai työntekijöiden lomauttamiseen, noudatetaan kaikissa sopimuskohdan tilanteissa sovittujen vähimmäisneuvotteluaikojen sijasta 5 päivän neuvotteluaikaa laskettuna neuvotteluesityksen tekemisestä, ellei paikallisesti ole sovittu toisin.

Jos yhteistoimintamenettelyyn on annettu neuvotteluesitys ennen 23.3.2020, tulee edellä sovittu neuvotteluaikamääräys koskemaan myös näitä neuvotteluja.

14 § Lomauttaminen

3 Lomautusilmoitusaika

Lomauttamisessa noudatetaan vähintään 5 päivän ilmoitusaikaa.

Todetaan, että irtisanomissuojasopimuksen 14 §:n 4 kohdan mukainen mahdollisuus sopia lomautusilmoitusajasta toisin työehtosopimuksen 25 §:n mukaisella paikallisella sopimuksella on edelleen voimassa.

Lue myös nämä

Tiedotteet

Jyrki Kopperi jatkaa Insinööriliiton varapuheenjohtajana

Lue lisää
Uutiset

Terveiset syyskokouksesta

Lue lisää
Tiedotteet

Tilannepäivitys viisipäiväiseen lomapäivälaskentaan liittyvästä ohjeistuksesta

Lue lisää