TES lisäpöytäkirja 2020 – Tietoala ry

TES lisäpöytäkirja 2020

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY
TIETOALA RY
YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

Pöytäkirja koskien tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen muuttamista eräiltä osin

1§ Todetaan, että liittojen välillä on tänään sovittu liitteen 1 mukaisista muutoksista tietotekniikan palvelualan työehtosopimukseen. Muutoksia noudatetaan työehtosopimuksen osana.

2§ Muutokset astuvat voimaan tämän pöytäkirjan allekirjoituspäivänä ja ovat voimassa 31.12.2020 saakka tai kuitenkin enintään niin kauan kuin korona -viruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi säädettävät työlainsäädäntömuutokset ovat voimassa.

3 § Tämän pöytäkirjan liitteen 1 mukaisten muutosten voimassaolo tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksessa päättyy, ellei eduskunta hyväksy keskusjärjestöjen 18.3.2020 tekemän esityksen mukaisia tai sitä vastaavia muutoksia työttömyysturvalainsäädäntöön (kohdat 12-16) 15.4.2020 mennessä. Edellä tarkoitettu päättyminen todetaan liittojen välillä erikseen.

Helsingissä 23. päivänä maaliskuuta 2020

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY
TIETOALA RY
YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY


LIITE 1

TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY
TIETOALA RY
YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY

Määräaikaiset työehtosopimusmuutokset liittyen yrityksen toiminnan ja talouden turvaamiseen

Tietotekniikan palvelualan työehtosopimukseen 20.2.2020 – 30.11.2021 on sovittu alla olevat muutokset tavoitteena turvata yritysten toimintaedellytykset ja työntekijöiden työpaikat.

Tietotekniikan palvelualan irtisanomissuojasopimus

10 § Neuvottelumenettely

1 Taloudelliset, tuotannolliset tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt (neuvotteluajat)

Jos neuvottelujen kohteena on toimenpide, joka ilmeisesti johtaa työntekijän tai työntekijöiden lomauttamiseen, noudatetaan kaikissa sopimuskohdan tilanteissa sovittujen vähimmäisneuvotteluaikojen sijasta 5 päivän neuvotteluaikaa laskettuna neuvotteluesityksen tekemisestä, ellei paikallisesti ole sovittu toisin.

Jos yhteistoimintamenettelyyn on annettu neuvotteluesitys ennen 23.3.2020, tulee edellä sovittu neuvotteluaikamääräys koskemaan myös näitä neuvotteluja.

14 § Lomauttaminen

3 Lomautusilmoitusaika

Lomauttamisessa noudatetaan vähintään 5 päivän ilmoitusaikaa.

Todetaan, että irtisanomissuojasopimuksen 14 §:n 4 kohdan mukainen mahdollisuus sopia lomautusilmoitusajasta toisin työehtosopimuksen 25 §:n mukaisella paikallisella sopimuksella on edelleen voimassa.

Lue myös nämä

Tiedotteet

Viisipäiväiseen lomapäivälaskentaan liittyvän ohjeistuksen antamiselle ei edellytyksiä

Lue lisää
Tiedotteet

Tilannepäivitys viisipäiväiseen lomapäivälaskentaan liittyvästä ohjeistuksesta

Lue lisää
Tiedotteet

Paremman työelämän puolesta -tilaisuudet 6.2.

Lue lisää